Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja

Opis projekta
Ideja „održivosti“ prolazi kroz evolucijski put važnosti u kontekstu obrazovnih politika i praksi, a u literaturi se u posljednje dvije godine raspravlja o “građanima održivosti” i postupno se zamjenjuju poznati konstrukti ekološkog te društveno odgovornog i aktivnog građanstva. Prema UNESCO-vim smjernicama (2015, 2017), građanin održivosti razmišlja o utjecaju vlastita ponašanja na ekološki, društveni, politički i ekonomski aspekt svijeta oko sebe. Kritičan je prema vlastitom načinu življenja, a mora posjedovati kompetencije koje mu omogućuju kreativno, prilagodljivo i samoorganizirano djelovanje, razumijevanje kompleksnosti svijeta, suradnju, civilno zalaganje i djelovanje u smjeru ostvarivanja pozitivnih promjena u zajednici i društvu. Iako je obrazovanje za održivi razvoj uključeno u formalno obrazovanje, istraživanja upućuju na njegova ograničenja - postiže se pozitivan utjecaj na znanja učenika, ali ne i na njihove stavove i pro-aktivno ponašanje. O tome koliko formalno obrazovanje u Hrvatskoj doprinosi razvoju građana održivosti nema podataka pa ovaj projekt ima za cilj (I) identificirati odrednice, dominantna obilježja i zastupljenost građanstva održivosti u formalnom obrazovanju, (II) istražiti spremnost (budućih) učitelja i nastavnika za integraciju održivog razvoja u nastavu te izraditi njihovu tipologiju prema faktoru spremnosti na promjene. Rezultati istraživanja omogućiti će razvoj scenarija Obrazovanje za održivi razvoj u RH 2030. Primijenit će se multimetodološki pristup i provesti više empirijskih istraživanja o zastupljenosti i odrednicama građanstva održivosti na četiri populacije - (I) učenicima osnovnih i srednjih škola, (II) učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, (III) studentima-budućim učiteljima i nastavnicima te (IV) nastavnicima u formalnom obrazovanju odraslih. Istraživanjem se doprinosi akademskoj i stručnoj raspravi u kontekstu stvaranja poticajnog okruženja za obrazovanje građana održivosti.

Akronim
forOR

Šifra projekta
UIP-2017-05-2031

Poziv
2017-05

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
987.239,72 HRK

Trajanje projekta
2018-01-03 - 2023-01-02

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Rijeka - Nositelj (987.239,72 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Bojana Ćulum Ilić (MBZ: 273393, CROSBI: 341) - nema - Voditelj projekta [2018-01-03 - 2023-01-02]
Nena Rončević (MBZ: 299530, CROSBI: 24134) - nema - Suradnik [2018-01-03 - 2023-01-02]
Siniša Kušić (MBZ: 273402, CROSBI: 22892) - nema - Suradnik [2018-01-03 - 2023-01-02]
Anja Gvozdanović (MBZ: 298663, CROSBI: 23961) - nema - Suradnik [2018-01-03 - 2023-01-02]
Branko Ančić (MBZ: 300040, CROSBI: 23848) - nema - Suradnik [2018-01-03 - 2023-01-02]
Nadja Čekolj (MBZ: 368762, CROSBI: 34884) - nema - Suradnik [2018-01-03 - 2023-01-02]
Nena Vukelić (MBZ: 368773, CROSBI: 34885) - nema - Suradnik [2018-01-03 - 2023-01-02]