Hrvatski monitor nasilja - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava

Opis projekta
Projekt CroViMo ima za cilj uspostavljanje multidisciplinarne grupe mladih znanstvenika koji će provoditi inovativna istraživanja nasilja u Hrvatskoj kroz svoj „Laboratorij za analizu nasilja“. Glavni cilj istraživanja je empirijsko i normativno snimiti te analizirati fenomenologiju, etiologiju i procesuiranje delinkventnog nasilja u Hrvatskoj, pri čemu će naglasak biti na posebno ranjivim skupinama žrtava sa svojim vrlo specifičnim i različitim potrebama zaštite od nasilja. Te posebno ranjive skupine uključuju: djecu; žene i djevojke; starije; manjine, strance, izbjeglice i migrante; osobe u institucionaliziranoj skrbi; osoblje rizičnih zanimanja; i LGBT. Za razliku od uobičajenog tzv. „mainstream“ istraživanja nasilja, koje se uglavnom fokusira na specifične (pod)vrste nasilja i/ili skupine žrtava izvan općeg konteksta delinkventnog nasilja, CroViMo će prvo provesti izvorno istraživanje ukupnog delinkventnog nasilja, prije no što se fokusira na njegove pojedine (pod)vrste. Ovaj holistički pristup temelji se na pretpostavci da proučavanje određene (pod)vrste nasilja, bez empirijskih podataka o općem nasilnom kontekstu dovodi do fragmentarnih, a potencijalno i iskrivljenih shvaćanja pojedinih promatranih (pod)vrsta nasilja. Glavni zadatak CroViMo biti će razviti i testirati novu inovativnu klasifikaciju delinkventnog nasilja, „autentični sustav klasifikacije nasilja”, koja neće podlijegati normativnim ograničenjima trenutnih klasifikacija, nego će biti usredotočena isključivo na sam fenomen nasilja. Takav sustav klasifikacije mogao bi označiti prekretnicu u području istraživanja nasilja. Ovaj ambiciozni plan rada, ukoliko bi bio uspješno proveden, trebao bi dugoročno osigurati razvoj projekta CroViMo u prepoznatljiv nacionalni, regionalni i europski „Laboratorij za analizu nasilja“, te privući daljnje nacionalne i međunarodne znanstvene suradnje i uspješne nove kolaborativne projektne prijave, s velikim potencijalom za prijenos znanstvenih spoznaja u praksu.

Akronim
CroViMo

Šifra projekta
UIP-2017-05-8876

Poziv
2017-05

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.282.378,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2018 - 29-02-2024

Ustanova - uloga
Pravni fakultet, Zagreb - Nositelj (1.282.378,00 HRK) [01-03-2018 - 29-02-2024]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anna-Maria Getoš Kalac (MBZ: 264086, CROSBI: 21885) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 17-06-2021]
Reana Bezić (MBZ: 371434, CROSBI: 35178) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [17-06-2021 - 29-02-2024]
Petra Šprem (MBZ: 373383, CROSBI: 35376) - Pravni fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2018 - 29-02-2024]
Dalia Pribisalić (MBZ: 381461, CROSBI: 35712) - Pravni fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2018 - 29-02-2024]
Lucija Vejmelka (MBZ: 287400, CROSBI: 23492) - Pravni fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2018 - 29-02-2024]
Ruža Karlović (MBZ: 257011, CROSBI: 23691) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Goran Livazović (MBZ: 311806, CROSBI: 24582) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Pero Mihaljević (MBZ: , CROSBI: ) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Marko Mrakovčić (MBZ: 294150, CROSBI: 23827) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Petra Polić (MBZ: 327584, CROSBI: 30558) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Lucija Sokanović (MBZ: 273705, CROSBI: 26997) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Valentina Šapina (MBZ: , CROSBI: ) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Igor Vuletić (MBZ: 294113, CROSBI: 29786) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Vjekoslav Peitl (MBZ: 361852, CROSBI: 34130) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Mirjana Kondor-Langer (MBZ: 348712, CROSBI: 32825) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Karlo Bojčić (MBZ: , CROSBI: ) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Vedran Recher (MBZ: 358566, CROSBI: 33824) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Nikola Šimunić (MBZ: 333215, CROSBI: 31453) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Davor Mayer (MBZ: 272300, CROSBI: 23057) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]
Marija Baković (MBZ: 301695, CROSBI: 23855) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2018 - 29-02-2024]