Osnivanje i razvoj Centra za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje (MacroHub)

Opis projekta
Svrha projekta je osnovati i dugoročno razvijati moderni istraživački Centar za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje, koji bi u okviru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu djelovao kao neovisna istraživačka jedinica - MacroHub. Istraživače MacroHuba činilo bi osam doktora ekonomskih znanosti te jedan doktorand. Svrha projekta ispunit će se ostvarenjem glavnih znanstvenih projektnih ciljeva: a) unaprjeđenjem znanstvenog kapaciteta uspostavljene istraživačke grupe; b) povećanjem istraživačke produktivnosti grupe; c) povećanjem istraživačke vidljivosti grupe; d) jačanjem znanstvene i stručne suradnje s inozemnim istraživačima. Na svjetskoj razini može se primijetiti nekoliko važnih trendova u makroekonomiji, od kojih se posebno ističu sve češća upotreba nelinearnih modela u teorijskim i primijenjenim istraživanjima te tzv. data rich pristup koji iskorištava dostupnost mnogobrojnih podataka. Uspostavljena istraživačka grupa će se organizirati oko tri istraživačke cjeline koje su usklađene s ovim trendovima. Prvi istraživački pravac fokusirat će se na razvoj i unaprjeđenje metodologije u makroekonomskim istraživanjima temeljenim na strukturnom (state-space) i nelinearnom (threshold) modeliranju te na njihovu primjenu u empirijskim istraživanjima. Unutar ovog pravca u sklopu projekta organizirat će se svjetski relevantna konferencija Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics (SNDE) te će se razviti baza modela kojima će se istraživači MacroHuba koristiti kod primijenjenih istraživanja. Prvi pravac komplementaran je drugom istraživačkom pravcu, usmjerenom na evaluaciju ekonomskih politika. U sklopu projekta izgrađeni modeli omogućit će znanstvene temelje za bolji odabir među alternativnim ekonomskim politikama kroz vrednovanje njihovih učinaka. Treći istraživački pravac usmjerio bi se na razvoj novih i unaprjeđenje postojećih visokofrekventnih indikatora koji na jednostavan i lako razumljiv način opisuju dinamiku ekonomskih trendova u Hrvatskoj.

Akronim
MACROHUB

Šifra projekta
UIP-2017-05-6785

Poziv
2017-05

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.362.221,00 HRK

Trajanje projekta
01-01-2018 - 31-12-2022

Ustanova - uloga
Ekonomski fakultet, Zagreb - Nositelj (1.362.221,00 HRK) [01-01-2018 - 31-12-2022]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tomislav Globan (MBZ: 324612, CROSBI: 26172) - Ekonomski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-01-2018 - 31-12-2022]