Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju

Opis projekta
U psiholingvistici i primijenjenoj lingvistici procjena proizvedenog diskursa smatra se pouzdanim sredstvom procjene jezičnog znanja (Schneider i sur., 2006; Botting, 2002). Prikupljanje diskursnih uzoraka ekološki je valjano sredstvo procjene jer odražava uporabu jezika u svakodnevnom okruženju. Među različitim pristupima diskursu ističe se višerazinski pristup. Ovaj je pristup teorijska smjernica projektnog prijedloga, iako do sada nije bio primijenjen na područje jezičnog razvoja. Većina se teorija i mjera analize diskursa temelje na engleskom jeziku zbog čega postoji potreba za validacijom podatcima iz tipološki različitih jezika. U ovom projektu za istraživanja će se koristiti postojeći resursi, ali i nadopuniti ili u potpunosti razviti novi (leksičke baze i korpusi). Spoznaje koje će biti rezultat analize tih resursa, poput onih o pojavnosti i čestotnosti različitih struktura u hrvatskom jeziku u određenom razvojnom periodu kod različitih populacija, kao i prilagodbom automatiziranih korpusnih mjera hrvatskome, stvorit će se preduvjeti za razvoj novog materijala za poticanje proizvodnje diskursa. Materijal će se temeljiti na slikovnim predlošcima te će se rabiti računalno uz automatizaciju snimanja, podršku pri transkripciji te izračun mjera za procjenu diskursa. Zbog temeljenosti na prethodnim istraživanjima te psihometrijskih karakteristika materijal će se moći rabiti za jezičnu procjenu, a validacijsko će ispitivanje pružiti pouzdane podatke o razvoju diskursa za različite skupine govornika (jednojezični, dvojezični, narušen jezični razvoj, različit SES) u višerazinskom pristupu. Očekuje se da će se ovim pristupom u projektu a. steći uvid u kognitivne i jezične aspekte ključne za oblikovanje diskursa, b. doprinijeti međunarodnim znanstvenim teorijama i pristupima, c. razviti ili nadopuniti te učiniti javno dostupnima jezične resurse pogodne za druga lingvistička istraživanja te d. doprinijeti spoznajama područjima jezičnog obrazovanja i jezične procjene.

Akronim
MultiDis

Šifra projekta
UIP-2017-05-6603

Poziv
2017-05

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
990.070,00 HRK

Trajanje projekta
01-01-2018 - 31-12-2022

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Nositelj (990.070,00 HRK) [01-01-2018 - 31-12-2022]
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Partner (990.070,00 HRK) [01-01-2018 - 31-12-2022]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Gordana Hržica (MBZ: 273775, CROSBI: 22618) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-01-2018 - 31-12-2022]
Jelena Kuvač Kraljević (MBZ: 244095, CROSBI: 22948) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [01-01-2018 - 31-12-2022]
Marina Olujić (MBZ: 357940, CROSBI: 33769) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [01-01-2018 - 30-11-2019]
Sara Košutar (MBZ: 372176, CROSBI: 35255) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [01-01-2018 - 31-12-2022]
Ana Leko Krhen (MBZ: 278874, CROSBI: 31267) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [30-11-2019 - 31-12-2022]
Matea Kramarić (MBZ: 372360, CROSBI: 35274) - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - Suradnik [01-08-2019 - 31-12-2022]
Ivana Trtanj (MBZ: 303993, CROSBI: 24248) - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek - Suradnik [01-01-2018 - 31-12-2022]