Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu

Opis projekta
U projektu Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu imamo dva cilja: 1. Prvi je cilj analitički proučiti hrvatske filozofkinje od počeka do naših dana i potom napisati monografsku povijest filozofije koja bi bila posvećena isključivo hrvatskim ženama u filozofiji u Hrvatskoj ili vezano uz Hrvatsku. Ovim proučavanjem hrvatskih filozofkinja i publikacijama o njima želimo ispuniti prazninu u sustavnom proučavanju našeg intelektualnog i društvenog nasljeđa budući da dosad u Hrvatskoj nema ni jedne povijesti filozofije, udžbenika ili kompendija u kojem bi se analizirale i sustavno prezentirale filozofske misli filozofkinja u Hrvatskoj ili vezanim za Hrvatsku. Rezultati našeg projekta bili bi sustavno i cjelovito istražene sljedeće filozofkinje: Mare Gundulić Gučetić, Helene Druskowitz, Elza Kučera, Ivana Rossi, Elly Ebenspanger, Marija Brida, Heda Festini, Blaženka Despot, Jasenka Kodrnja i Gordana Bosanac. 2. Drugi je cilj uspostaviti Centar za istraživanje žena u filozofiji (CIŽUF) koji bismo osnovali pri Institutu za filozofiju u Zagrebu po uzoru na slične takve centre u Europi što dopušta Statut i Strategija Instituta za filozofiju. Osim proučavanja života i djela hrvatskih filozofkinja, CIŽUF bi istraživao recepcije stranih filozofkinja u Hrvatskoj i hrvatskih filozofkinja izvan Hrvatske, povijest feminizma, feminističke metateorije te žene kao predmeta filozofskog bavljenja. CIŽUF bi poticao suradnju s pojedincima i institucijama iz svih znanstvenih područja koji bi iskazali interes za interdisciplinarno istraživanje vezano uz predmete bavljenja CIŽUF. Oblici aktivnosti CIŽUF bi bili sljedeći: sastavljanje knjižnice, recepcija svjetskih filozofkinja u Hrvatskoj i ostalih tema kojima se CIŽUF bavi; organiziranje znanstvenih skupova, okruglih stolova, radionica, ljetnih škola, javnih predavanja, izložaba i ostali rad na popularizaciji i diseminaciji i razmjeni znanja; održavanje i izrada mrežne stranice; različita tiskana izdanja, prijevodi, zbornici itd.

Akronim
CroWomPhil

Šifra projekta
UIP-2017-05-1763

Poziv
2017-05

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
770.030,00 HRK

Trajanje projekta
2018-01-01 - 2022-12-31

Ustanova - uloga
Institut za filozofiju, Zagreb - Nositelj (770.030,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Luka Boršić (MBZ: 256346, CROSBI: 25829) - nema - Voditelj projekta [2018-01-01 - 2022-12-31]