Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja

Opis projekta
Glavni je cilj projekta Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja uspostaviti istraživačku grupu koja će provoditi međunarodno relevantna istraživanja iz područja terminologije. U okviru provodit će se istraživanja pojmovne i jezične razine terminoloških jedinica i kategorija specijaliziranoga znanja, zatim sintaktičko – semantička istraživanja sintagmatskih sveza naziva te diskursna istraživanja komunikacijske uloge naziva u strukovnim područjima zrakoplovstva, prava, marketinga i krša. Istraživanja će se provoditi primjenjujući teorijske postavke i spoznaje semantike okvira i terminologije okvira te oslanjajući se na komunikacijsku terminološku teoriju i sociokognitivni terminološki pristup. Kontrastivnim analizama prijevodnih ekvivalenata u hrvatskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku doprinijet će se teorijskim istraživanjima stručnoga prevođenja. Primijenjeni su rezultati projekta englesko – hrvatski paralelni korpus tekstova iz domene zračnog prometa te terminološka baza okvira AirFrame u kojoj će nazivlje iz područja zrakoplovstva biti definirano u semantičkim okvirima s odgovarajućim elementima okvira, pojmovnim odnosima, figurativnim i frazeološkim terminološkim jedinicama. Zrakoplovni nazivi, definicije i jezični kontekst na hrvatskom jeziku pratit će ekvivalenti naziva i konteksta na trima jezicima: engleskom, francuskom i njemačkom. Na taj će se način izgraditi deskriptivna terminološka baza usmjerena prevoditeljskim potrebama, ali i postaviti model za izgradnju slične višedomenske i višejezične baze znanja hrvatskoga jezika.

Akronim
DIKA

Šifra projekta
UIP-2017-05-7169

Poziv
2017-05

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
895.464,00 HRK

Trajanje projekta
10-03-2018 - 10-03-2023

Ustanova - uloga
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb - Nositelj (895.464,00 HRK) [10-03-2018 - 10-03-2023]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ana Anić ostroški (MBZ: 301344, CROSBI: 24162) - nema - Voditelj projekta [10-03-2018 - 10-03-2023]