Utjecaj polimera na radiolitičku sintezu magnetskih nanočestica

Opis projekta
U ovom uspostavnom istraživačkom projektu istraživat će se utjecaj raznih polimera na gama-radiolitičku sintezu superparamagnetskih nanočestica željezovog oksida (SPION). SPION-i su odabrani kao modelni sustav radiolitički sintetiziranih nanočestica. SPION-i se mogu koristiti u raznim primjenama poput nosača za isporuku lijeka, kontrastnih sredstava, liječenja hipertermijom, razlaganja vode i kod magnetskog razdvajanja proteina. Radiolitička sinteza nanočestica (NČ) je novo područje istraživanja u Hrvatskoj koje do sada nikada nije bilo financirano. Treba istaknuti da predlagateljica projekta ima znanstvenu i eksperimentalnu podlogu u tom području. U ovom projektu sustavno će se istraživati utjecaj gama-zračenja kao i utjecaj odabranih polimera (poput PVP-a, dekstrana i PEO-a) na koloidnu stabilnost radiolitički sintetiziranih SPION-a, njihovu veličinu, oblik i fazni sastav. Pored toga, redukcijska svojstva ispitivanih polimera mjerit će se kvantitativnim određivanjem koncentracije nastalih Fe2+ iona u ozračenim suspenzijama. Konkretno, koncentracija Fe2+ iona bit će određena spektrofotometrijskom tehnikom upotrebom 1,10-fenantrolina i/ili redoks titracijom pomoću otopine kalijevog permanganata. U ovom projektu naći će se optimalni eksperimentalni uvjeti (najpogodniji polimer, doza i brzina doze gama-zračenja) za radiolitičku sintezu stabilne suspenzije nanočestica magnetita, odnosno SPION-a. Da bi se dobio nanomaterijal aktivan za površinski pojačanu Ramanovu spektroskopiju (SERS), površina SPION-a obložit će se zlatom (SPION@Au). Kakvoća i homogenost zlatne prevlake bitno ovisi o postupku oblaganja. U ovom projektu zlato će se nanijeti na SPION-e radiolitičkom tehnikom. Kakvoća zlatnih prevlaka ispitat će se UV-Vis spektroskopijom i visoko rezolucijskom elektronskom mikroskopijom. Uporaba SPION@Au NČ za određivanje mikromolarnih koncentracija organskih boja prisutnih u vodenoj otopini istraživat će se površinski pojačanom Ramanovom spektroskopijom.

Akronim
POLRADNANOP

Šifra projekta
UIP-2017-05-7337

Poziv
2017-05

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.619.631,00 HRK

Trajanje projekta
2018-03-01 - 2023-03-01

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (1.619.631,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tanja Jurkin (MBZ: 268713, CROSBI: 22725) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2018-03-01 - 2023-03-01]