Bolničke zaštitne tekstilije

Opis projekta
Glavni ciljevi projekta su uspostava interdisciplinarne istraživačke skupine, uključujući i mladog istraživača doktoranda, i Laboratorija za kontrolirano praćenje procesa umrežavanja, čime će se omogućiti sustavno istraživanje i prijenos znanja usmjerenih rješavanju problema pojave tekstilne prašine, potencijalnog prijenosnika zaraza i uzročnika kvarova uređaja u bolničkom okruženju. Proizvest će se tkanine od pređa iz pamuka (CO) i pamuk/poliestera (CO/PES) u svrhu istraživanja utjecaja konstrukcije pređe, veza i tkanine na generiranje tekstilne prašine prije i nakon provedenih ciklusa pranja. Razvijat će se i definirati uvjeti kationiziranja i antimikrobne dorade s kvarternim amonijevim spojevima, ß-ciklodekstrinima s inkapsuliranim antimikrobnim sredstvom i kitozanom u svrhu postizanja postojanosti na višestruke cikluse održavanja, a s ciljem minimalnog kemijskog i mehaničkog oštećenja što doprinosi manjem otpuštanju tekstilne prašine. Uspostavom Laboratorija detaljno će se istražiti sorpcija kupelji sa sredstvima za antimkrobnu obradu na tkanine primarno uzevši u obzir međupovršinska svojstva (DSA30S) i in situ praćenju utjecaja topline na fizikalno-kemijske promjene (FTIR-ATR GG) s ciljem preciznog definiranja sastava kupelji i procesnih parametra za postizanje postojanog umrežavanja. Promjene u CO i CO/PES tkaninama tijekom i nakon obrade, te višestrukih ciklusa održavanja, istražit će se na kristaliničnoj, fizikalno-kemijskoj i morfološkoj razini te analizom međupovršina primjenom FE-SEM, TGA, FTIR, XRD, MCC, GS-MS, EKA, SFE, CA, MMT, WRV, UV-VIS spektrofotometrijom. Novorazvijenim tkaninama ispitat će se toksičnost, te će se u skladu s dobivenim rezultatima predložiti njihova ciljana primjena u bolničkom okruženju uz prijedlog formulacije deterdženata i postupaka za njihovo održavanje. Pronalaženje i implementacija novih ideja bit će usmjerena prema poduzetništvu u svrhu poticanja gospodarskog rasta te daljnjim istraživanjima u okviru nove projektne prijave

Akronim
HPROTEX

Šifra projekta
UIP-2017-05-8780

Poziv
UIP-2017-05

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.743.064,00 HRK

Trajanje projekta
2018-03-15 - 2023-09-14

Ustanova - uloga
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Nositelj (1.743.064,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Sandra Flinčec Grgac (MBZ: 275022, CROSBI: 22473) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2018-03-15 - 2023-09-14]
Anita Tarbuk (MBZ: 274945, CROSBI: 28274) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-15 - 2023-09-14]
Tihana Dekanić (MBZ: 299170, CROSBI: 23915) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-15 - 2023-09-14]
Snježana Brnada (MBZ: 315952, CROSBI: 24976) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-15 - 2023-09-14]
Katia Grgić (MBZ: 320031, CROSBI: 10604) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-15 - 2023-09-14]
Franka Žuvela Bošnjak (MBZ: 352920, CROSBI: 33223) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-15 - 2023-09-14]
Rajna Malinar (MBZ: , CROSBI: 36653) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-15 - 2023-09-14]
Ivana Čorak (MBZ: 377163, CROSBI: 312) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-03-15 - 2023-09-14]