Hrvatsko jezikoslovno nazivlje

Opis projekta
Cilj projektnog prijedloga je uspostava i obrada 1500 pojmova iz antičke arheologije te usklađivanje nazivlja. Provedba ovog projekta pridonijela bi stvaranju norme u hrvatskoj stručnoj terminologiji za granu antičke arheologije, što bi predstavljalo i nastavak projekta Hrvatske zaklade za znanost "Od stijene do riječi - izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba". Na taj bi se način izbjegao sadašnji problem da se u stručnoj literaturi koja se koristi u antičkoj arheologiji za iste pojmove rabe višestruki nazivi, a da pritom niti ti postojeći nazivi nisu dovoljno jasno definirani i da se koriste na različitim mjestima i s različitim značenjima.

Akronim
JENA

Šifra projekta
STR-2017-09-5

Poziv
2017-09

Vrsta projekta
Stručni projekti

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 STR - Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja

Ukupan iznos financiranja projekta
75.000,00 HRK

Trajanje projekta
26-02-2018 - 26-08-2019

Ustanova - uloga
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb - Nositelj (75.000,00 HRK) [26-02-2018 - 26-08-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Milica Mihaljević (MBZ: 120163, CROSBI: 11887) - nema - Voditelj projekta [26-02-2018 - 26-08-2019]