Jednozidne ugljikove nanocjevčice u eksperimentalnoj traumatskoj ozljedi mozga

Opis projekta
Traumatska ozljeda mozga (engl. traumatic brain injury, TBI) jedan je od vodećih uzroka invaliditeta i smrti u mladih osoba širom svijeta. Astrociti, najbrojnije i najraznolikije stanice u središnjem živčanom sustavu, snažni su regulatori održavanja homeostaze staničnog okoliša, a brojni dokazi upućuju na značajnu ulogu reaktivne astrocitoze u sinaptičkoj plastičnosti i reorganizaciji neuralnih krugova nakon TBI. Također, poznato je kako disfunkcija reaktivnih astrocita negativno utječe na ishode posljedično TBI-u. Iako su mnoge pretkliničke i kliničke studije doprinijele recentnim znanjima o patofoziologiji TBI, još uvijek postoje brojne nepoznanice zbog kojih ne postoji optimalno liječenje. Jedan od obećavajućih pristupa koji bi mogao omogućiti oporavak traumatski oštećenog mozga nakon TBI je tkivni inženjering, metoda koja je usmjerena na premoštenje strukturalnih defekata u moždanom tkivu. Ugljikove nanocjevčice (engl. carbon nanotubes, CNTs) imaju brojne izuzetne osobitosti poput veličine, čvrstoće, fleksibilnosti, vodljivosti i biokompatibilnosti koje ih čine obećavajućim materijalom za brojne biomedicinske aplikacije. S obzirom na gore navedeno, hipoteze ovog projekta jesu kako kemijski funkcionalizirane jednozidne CNTs potiču preživljenje i proliferaciju te utječu na funkcije astrocita podvrgnutih in vitro TBI, a kako nakon intracerebralne aplikacije u miša s traumom mozga potpomažu procese endogenog oporavka i regeneracije. Očekujemo kako će rezultati ovog projekta omogućiti bolje razumijevanje uloga astrocita u TBI te ukazati na moguću upotrebu gore spomenutog nanomaterijala u liječenju traume mozga.

Akronim
CarNanoTBI

Šifra projekta
UIP-2017-05-9517

Poziv
2017-05

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Financijer
VLASTITA-SREDSTVA - Vlastita sredstva ustanove

Ukupan iznos financiranja projekta
1.725.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-09-2018 - 31-08-2023

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Rijeka - Nositelj (1.725.000,00 HRK) [01-09-2018 - 31-08-2023]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Kristina Pilipović (MBZ: 270305, CROSBI: 23250) - Medicinski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [01-09-2018 - 31-08-2023]
Tamara Janković (MBZ: 350611, CROSBI: 32986) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-09-2018 - 31-08-2023]
Jelena Rajič Bumber (MBZ: 342252, CROSBI: 32367) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-09-2018 - 31-08-2023]
Nika Gržeta (MBZ: 370365, CROSBI: 35062) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-09-2018 - 31-08-2023]
Anja Harej (MBZ: 362673, CROSBI: 34215) - nema - Suradnik [01-09-2018 - 31-08-2023]
Petra Dolenec (MBZ: 331860, CROSBI: 10947) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-09-2018 - 31-08-2023]