Novi spojevi temeljeni na bioizosterima purina za ispitivanje njihovih antitumorskih i antipatogenih djelovanja

Opis projekta
S ciljem razvoja novih kemijskih entiteta sa snažnim i selektivnim antitumorskim, antibakterijskim i antitripanosomskim učinkom, predlažemo dizajniranje i sintezu novih purinomimetika primjenom strategije dizajniranja lijekova, poput bioizosterije i izmjene skeleta kod kojih se atomi dušika u aromatskom prstenu zamjenjuju atomom ugljika ili drugim heteroatomom. Derivati strukturno srodni purinima povezat će se s drugom farmakofornom jedinicom preko različitih premosnica kako bi se odredio njihov utjecaj na interakciju s molekulskom metom, a time i na biološku aktivnost. Radi ispitivanja moguće prednosti održivih sintetskih metoda u odnosu na tradicionalni pristup, uz klasične će se sintetske metode izabranih reakcija provesti i nekonvencionalne, poput mehanokemijskih i protočnih reakcija provedenih u mikroreaktoru. Kako bi se ostvario cilj predloženog projekta, nužno je koordinirano provođenje sinteze i optimiranje struktura, zajedno s metodama dizajniranja spojeva i ispitivanja njihovih bioloških djelovanja. Potom će se provesti antipatogena i citostatska ispitivanja s posebnim naglaskom na dodatna ispitivanja novopripravljenih spojeva na izabrane kemorezistentne tumorske stanične linije i bakterijske kliničke sojeve koji su rezistentni na postojeće antibiotike. Nadalje, za najdjelotvornije spojeve provest će se istraživanja molekulskog mehanizma djelovanja usmjerena na polinukleotide (DNA/RNA), odnosno enzime odabrane analizom in silico. Na temelju rezultata bioloških ispitivanja, ciljanim će se strukturnim modifikacijama optimirati strukture odabranih spojeva kandidata u svrhu poboljšanja njihove biološke aktivnosti i ADMET svojstava. Očekujemo da će u konačnici projekt rezultirati novim predvodnim spojevima sa selektivnim i učinkovitim antipatogenim, odnosno citostatskim djelovanjem, koji neće biti toksični, i koji će zadovoljiti potrebne kriterije za sljedeću fazu optimiranja predvodnog spoja.

Akronim
PurBioCaPa

Šifra projekta
IP-2018-01-4682

Poziv
2018-01

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
998.200,00 HRK

Trajanje projekta
01-12-2018 - 30-11-2022

Ustanova - uloga
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Nositelj (998.200,00 HRK) [01-12-2018 - 30-11-2022]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Silvana Raić-Malić (MBZ: 203323, CROSBI: 15398) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Voditelj projekta [01-12-2018 - 30-11-2022]
Tatjana Gazivoda Kraljević (MBZ: 235885, CROSBI: 17418) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-12-2018 - 30-11-2022]
Andrijana Meščić Macan (MBZ: 318922, CROSBI: 34698) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-12-2018 - 30-11-2022]
Silvija Maračić (MBZ: 326142, CROSBI: 30547) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-12-2018 - 30-11-2022]
Ivana Sokol (MBZ: 372086, CROSBI: 35246) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-12-2018 - 30-11-2022]
Anja Rakas (MBZ: , CROSBI: ) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-12-2018 - 30-11-2022]
Valentina Rep (MBZ: 380741, CROSBI: 1588) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-12-2018 - 30-11-2022]
Krešimir Pavelić (MBZ: 35262, CROSBI: 19024) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Voditelj projekta [01-12-2018 - 30-11-2022]
Anja Harej (MBZ: 362673, CROSBI: 34215) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Voditelj projekta [01-12-2018 - 30-11-2022]
Domagoj Drenjančević (MBZ: 297300, CROSBI: 23609) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Voditelj projekta [01-12-2018 - 30-11-2022]
John M. Kelly (MBZ: , CROSBI: ) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Voditelj projekta [01-12-2018 - 30-11-2022]
Andrea Bistrović (MBZ: 362816, CROSBI: 34228) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Voditelj projekta [01-12-2018 - 30-11-2022]
Sanja Koštrun (MBZ: 179795, CROSBI: 21151) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Voditelj projekta [01-12-2018 - 30-11-2022]