Sulfasoli: nova generacija kompleksnih funkcionalnih materijala

Opis projekta
Sulfasoli se uvode kao nova klasa elektronskih materijala koji premoštavaju raspon između dvije poznate klase visokotemperaturnih supravodiča, kuprata i pniktida, te su idealni kandidati za pojavu nove „prijelazne“ fizike. Glavna ideja projekta je eksperimentalno i teorijsko istraživanje veze između orbitalnog sastava aktivnih elektrona i osobina materijala. Ključni novi moment su p orbitale sumpora, koje su analogne kisikovim orbitalama u kupratima ili arsenovim u pniktidima. Budući da su sulfasoli manje ionske od oksida, pokazuju iznenađujuću kristalokemijsku fleksibilnosti i bolju podesivost valencije iona prijelaznih metala. Tako se pojavljuje širok raspon zanimljivih elektronskih, magnetičnih i mehaničkih svojstava. Visoka kompresibilnost sumporovih spojeva olakšava proučavanje utjecaja tlaka na strukturna i elektronska svojstva, u čemu podnositelji imaju posebnog iskustva. Predlažemo proučavanje faznog dijagrama K2(Cu,Fe)4S4 (murunskita), kao posebno izgledne sulfasoli, koji bi prema preliminarnim teorijskim računima moga pokazati niz zanimljivih fizičkih svojstava, uključujući supravodljivost i termoelektriciteta. Paralelno će se proučavati srodni sustavi (npr. BaVS3, anataza, kuprati). Zbog energetskih skala nižih nego u oksidima, čime se pojačava kovalentnost na štetu ioniciteta, te zbogi više mogućih oksidacijskih stanja sumpora, očekujemo da će naši odabrani sulfidi imati i širi raspon i finiju gradaciju ponašanja od oksida prilikom dopiranja, interkalacije, ili pod utjecajem uniaksijalnog ili hidrostatskog tlaka. Osim što je strukturalno analogan kupratima i pniktidima, murunskit nudi priliku dopiranja duž dvije elektronski aktivne osi. Nadamo se da će iskorištavanjem ovih mogućnosti murunskit sam za sebe postati nova paradigmatska klasa funkcionalnih materijala.

Akronim
SulfNewFunMat

Šifra projekta
IP-2018-01-7828

Poziv
2018-01

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
968.500,00 HRK

Trajanje projekta
01-11-2018 - 31-10-2022

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (968.500,00 HRK) [01-11-2018 - 31-10-2022]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Denis Sunko (MBZ: 9226, CROSBI: 27426) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-11-2018 - 31-10-2022]
Neven Barišić (MBZ: 276012, CROSBI: 22223) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]
Mario Basletić (MBZ: 197593, CROSBI: 15065) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]
Ivo Batistić (MBZ: 62363, CROSBI: 19665) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]
Marko Kuveždić (MBZ: 352683, CROSBI: 33200) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]
Ante Bilušić (MBZ: 226040, CROSBI: 16745) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-11-2018 - 31-10-2022]