Interakcija nositelj-parazit: odnos tri različita tipa nositelja prema invaziji metiljem Fascioloides magna

Opis projekta
Fascioloidoza je invazijska bolest uzrokovana sa za Europu nezavičajnom vrstom dvorodnog metilja Fascioloides magna. Za sada je moguće razlikovati tri tipa konačnih divljih nositelja ovog metilja u Europi: tipični (jelen obični i lopatar), ''slijepa ulica'' (svinja divlja) i atipični (srna obična, muflon i divokoza). Iako je pojava ovog parazita potaknula razmjerno velik interes znanstvene javnosti rezultirajući objavom brojnih znanstvenih članaka, interakcije nositelj-parazit i dalje nisu razjašnjene. Pri tome je fascioloidoza atipičnih nositelja često smrtonosna bolest te je na invadiranim područjima zabilježen pad brojnosti srna. Cilj je razumijevanje interakcije nositelj-parazit u različitim tipovima nositelja. Pretpostavke projekta su: i) trajna migracija metilja kroz jetru nositelja je posljedica neadekvatnog imunosnog odgovora nositelja, i ii) trajna migracija metilja kroz jetru nositelja posljedica je nemogućnosti spolnog sazrijevanja metilja. Ciljevi projekta su: a) proučiti makroskopske i mikorskopske promjene na i u jetrima različitih tipova nositelja, b) razumjeti imunosni odgovor na metilja F. magna kod različitih nositelja, c) usporediti raznolikost/postojanje specifičnih alela MHC gena kod različitih tipova nositelja, d) analizirati različite stadije metilja kod različitih nositelja. Uzorci krvi, čitave jetre i metilji prikupit će se tijekom redovitih lovnih zahvata. Jedinke ćemo razvrstavati na negativne, invadirane, ponovno invadirane i izliječene. Životinje s područja na kojima nije utvrđena fascioloidoza će poslužiti kao potpuno negativne kontrole. Prikupljene uzorke analizirat ćemo parazitološki, omika metodama, NGS i klasičnom analizom MHC gena, seciranjem metilja. Analize će provesti tim oformljen tijekom provedbe uspostavnog istraživačkog projekta uz pomoć članova projekta ERA Chairs za dio proteomike. Očekujemo da će rezultati projekta pružiti odgovore o značajnim interakcijama između nositelja i parazita na primjeru fascioloidoze.

Akronim
MAGNA

Šifra projekta
IP-2018-01-8963

Poziv
2018-01

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.268.100,00 HRK

Trajanje projekta
25-10-2018 - 24-10-2022

Ustanova - uloga
Veterinarski fakultet, Zagreb - Nositelj (1.268.100,00 HRK) [25-10-2018 - 24-10-2022]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Dean Konjević (MBZ: 264536, CROSBI: 21895) - Veterinarski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [25-10-2018 - 24-10-2022]
Alen Slavica (MBZ: 199323, CROSBI: 25543) - Veterinarski fakultet, Zagreb - Suradnik [25-10-2018 - 24-10-2022]
Zdravko Janicki (MBZ: 177723, CROSBI: 14073) - Veterinarski fakultet, Zagreb - Suradnik [25-10-2018 - 24-10-2022]
Franjo Martinković (MBZ: 302446, CROSBI: 24069) - nema - Suradnik [25-10-2018 - 24-10-2022]
Magda Sindičić (MBZ: 300990, CROSBI: 25486) - Veterinarski fakultet, Zagreb - Suradnik [25-10-2018 - 24-10-2022]
Marina Pavlak (MBZ: 199393, CROSBI: 15176) - Veterinarski fakultet, Zagreb - Suradnik [25-10-2018 - 24-10-2022]
Ana Galov (MBZ: 223632, CROSBI: 16613) - nema - Suradnik [25-10-2018 - 24-10-2022]
Haidi Arbanasić (MBZ: 165154, CROSBI: 25672) - nema - Suradnik [25-10-2018 - 24-10-2022]
Josipa Kuleš (MBZ: 308785, CROSBI: 24556) - Veterinarski fakultet, Zagreb - Suradnik [25-10-2018 - 24-10-2022]
Miljenko Bujanić (MBZ: , CROSBI: ) - Veterinarski fakultet, Zagreb - Suradnik [25-10-2018 - 24-10-2022]