Intenzifikacija fotokatalitičkih i katalitičkih procesa za obradu otpadnih voda i otpadnih plinova

Opis projekta
Znanstvenici i inženjeri na uglednim sveučilištima i industrijskim istraživačkim centrima intenzivno rade na otkriću novih procesnih uređaja i tehnika, koji će predstavljati velik iskorak u odnosu na dosadašnja saznanja o kemijskim procesnim postrojenjima i omogućiti razvoj integriranih, sigurnijih, energetski učinovitijih i ekološki prihvatljivijih tehnologija. Zahvaljujući snažnom razvoju znanosti i sve većem interesu javnosti za ovo područje, intenzifikacija procesa postepeno se počinje izdvajati kao nova disciplina unutar kemijskog inženjerstva. Cilj predloženog projekta je razvoj novih fotokatalizatora i katalizatora te inovativnih izvedbi fotokatalitičkih i katalitičkih reaktora primjenom temeljne metodologije kemijskog inženjerstva i osnovnih načela intenzifikacije procesa s ciljem njihove primjene za rješavanje globalnih problema vezanih uz obradu otpadnih voda i otpadnih plinova te izrade odgovarajućih prototipova reaktora. Aktivnosti na projektu obuhvaćat će dva katalitička sustava: fotokatalitičku razgradnju neonikotinoidnih insekticida na novim fotokatalizatorima s povećanom aktivnošću u vidljivom dijelu sunčevog spektra i heterogenu katalitičku oksidaciju smjese aromatskih hlapljivih organskih spojeva (BTEX) u plinskoj fazi u keramičkim monolitnim reaktorima. Izvornost i značaj predloženog projekta za hrvatsku javnost i njezinu promociju u svijetu očituje se u razvoju inovativnih tehnologija zaštite okoliša s visokim potencijalom za transfer takvih tehnologija u realne sustave te u usmjerenosti predloženog projekta na stjecanje novih znanja, vještina i osposobljavanje mladih istraživača. Rezultati projekta bit će prezentirani na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima što će hrvatskim znanstvenicima osigurati veću vidljivost i omogućiti sudjelovanje na kompetitivnim međunarodnim projektima iz navedenog područja.

Akronim
IN-PhotoCat

Šifra projekta
IP-2018-01-8669

Poziv
2018-01

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
913.500,00 HRK

Trajanje projekta
01-11-2018 - 31-10-2022

Ustanova - uloga
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Nositelj (913.500,00 HRK) [01-11-2018 - 31-10-2022]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Vesna Tomašić (MBZ: 179216, CROSBI: 28462) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Voditelj projekta [01-11-2018 - 31-10-2022]
Vanja Kosar (MBZ: 250823, CROSBI: 18484) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]
Vjeran Gomzi (MBZ: 264266, CROSBI: 21808) - nema - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]
Zoran Gomzi (MBZ: 13886, CROSBI: 12488) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]
Filip Car (MBZ: 380695, CROSBI: 1582) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]
Marina Duplančić (MBZ: 294936, CROSBI: 26125) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]
Ivana Elizabeta Zelić (MBZ: 387493, CROSBI: 38192) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]
Vanja Gilja (MBZ: 362820, CROSBI: 34229) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]
Jerome Le Cunff (MBZ: 372810, CROSBI: 35322) - nema - Suradnik [01-11-2018 - 31-10-2022]