Atrij znanja

Opis projekta
Cilj projekta je poboljšati kvalitetu, relevantnost i opseg istraživačkih aktivnosti te pridonijeti transformaciji Veleučilišta u Karlovcu u međunarodno konkurentnu znanstveno-obrazovnu ustanovu usklađenu s potrebama poslovnoga sektora i tržišta rada investiranjem u prostorne i ljudske kapacitete te kapitalnu opremu. Primarna ciljna skupina projekta su znanstvenici – istraživači Odjela za prehrambenu tehnologiju s naglaskom na područje pivarstva, zajedno s budućim vanjskim partnerima i suradnicima.

Šifra projekta
KK.01.1.1.02.0005

Poziv
KK.01.1.1.02

Vrsta projekta
Infrastrukturni

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 EFRR - Europski fond za regionalni razvoj

Ukupan iznos financiranja projekta
37.837.729,00 HRK

Trajanje projekta
01-06-2018 - 01-06-2020

Ustanova - uloga
Veleučilište u Karlovcu - Partner [01-06-2018 - 01-06-2020]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]