Suvremene tehnologije proizvodnje voćnih sadnica

Opis projekta
Istraživanje će se provesti u laboratoriju za kulturu tkiva usporedbom suvremenog sustava submerznih bioreaktora (TIB) i standardnog modela klonskog vegetativnog razmnožavanja (mikropropagacija), uzgojem biljnih eksplantata u posudama na čvrstoj hranjivoj podlozi. Odabrane matične biljke iz uzgoja u stakleniku, voćnih vrsta: malina (Rubus sp.), borovnica (Vaccinium sp.) i maslina (Olea sp.) poslužit će kao biljke donori s kojih će se skidati eksplantati odnosno nodijalni segmenti te uvoditi u kulturu tkiva. Ispitivat će se utjecaj dvaju različitih tipova hranjivih podloga s obzirom na agregatno stanje (tekuća i čvrsta), njihovog mineralnog i hormonalnog sastava uz potpunu kontrolu tehnološkog procesa po svim fazama. Također će se pratiti morfološki i fiziološki pokazatelji uspješnosti aklimatizacije biljaka nakon transplantacije s medija u supstrat. Na osnovu dvogodišnjeg istraživanja tj. dva tehnološka ciklusa te niza pokusa s različitim kombinacijama hormonalnog i mineralnog sastava podloge, izradit će se optimalna metodologija uzgoja za pojedinu biljnu vrstu kroz evaluaciju submerznog sustava bioreaktora.

Šifra projekta
2016-14-55

Poziv
NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA RAZVOJNA I PRIMIJENJENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI I RURALNIM PODRUČJIMA

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
MinPolj - Ministarstvo poljoprivrede

Detalji financiranja
 VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Financijer
DGS - Domaći gospodarski subjekt/tvrtka

Financijer
IGS - Inozemni gospodarski subjekt/tvrtka

Ukupan iznos financiranja projekta
140.000,00 HRK

Trajanje projekta
30-06-2016 - 30-06-2018

Ustanova - uloga
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek - Partner (140.000,00 HRK) [30-06-2016 - 30-06-2018]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Aleksandar Stanisavljević (MBZ: 257823, CROSBI: 27165) - nema - Voditelj projekta [30-06-2016 - 30-06-2018]
Tihana Teklić (MBZ: 71554, CROSBI: 28298) - nema - Suradnik [30-06-2016 - 30-06-2018]
Brigita Popović (MBZ: 274473, CROSBI: 26735) - nema - Suradnik [30-06-2016 - 30-06-2018]
Miroslav Lisjak (MBZ: 300306, CROSBI: 24046) - nema - Suradnik [30-06-2016 - 30-06-2018]
Ivna Štolfa Čamagajevac (MBZ: 276034, CROSBI: 23506) - nema - Suradnik [30-06-2016 - 30-06-2018]
Marija Špoljarević (MBZ: 352773, CROSBI: 33208) - nema - Suradnik [30-06-2016 - 30-06-2018]