Primjena plinske plazme i ultrazvuka u postupcima modifikacije škroba

Opis projekta
Škrob je jedan od najznačajnijih dodataka u prehrambenoj industriji koji se koristi u svrhu poboljšanja određenih svojstava prehrambenih proizvoda. Ciljevi projekta: a) primjenom plinske plazme i ultrazvuka (pojedinačno i u kombinaciji) razviti nove modificirane škrobove; b) analizirati kemijska i fizikalna svojstva škrobova; c) objavljivanje znanstvenih radova u časopisima visokog IF. Kao sirovine koristit će se pšenični, krumpirov, kukuruzni te visokoamilozni kukuruzni škrob. U realizaciji projekta sudjeluju istraživači PTFOS-a, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Instituta Ruđer Bošković i Kliničkog bolničkog centra Osijek. Realizacija ovog projekta omogućit će bolje povezivanje istraživača te stvaranje podloge za prijavu „većeg“ projekta prema EU fondovima.

Šifra projekta
-

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Ukupan iznos financiranja projekta
59.000,00 HRK

Trajanje projekta
22-03-2016 - 22-03-2017

Ustanova - uloga
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Partner (59.000,00 HRK) [11-12-2018 - 10-12-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jurislav Babić (MBZ: 251532, CROSBI: 18456) - nema - Voditelj projekta [11-12-2018 - 10-12-2019]
Đurđica Ačkar (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [10-12-2018 - 10-12-2019]
Borislav Miličević (MBZ: 245221, CROSBI: 18120) - nema - Suradnik [11-12-2018 - 10-12-2019]
Antun Jozinović (MBZ: 330462, CROSBI: 30746) - nema - Suradnik [11-12-2018 - 10-12-2019]
Jelena Panak Balentić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [11-12-2018 - 10-12-2019]
Artur GRyszkin (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [11-12-2018 - 10-12-2019]
Josip Bronić (MBZ: 117985, CROSBI: 11740) - nema - Suradnik [11-12-2018 - 10-12-2019]
Dražen Vikić-Topić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [11-12-2018 - 10-12-2019]
Bono Lučić (MBZ: 184293, CROSBI: 14383) - nema - Suradnik [11-12-2018 - 10-12-2019]
Valentina Obradović (MBZ: 346690, CROSBI: 32621) - nema - Suradnik [11-12-2018 - 10-12-2019]
Hrvoje Kuvedžić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [11-12-2018 - 10-12-2019]
Dalibor Šimunović (MBZ: 335976, CROSBI: 31455) - nema - Suradnik [11-12-2018 - 10-12-2019]