Membranski procesi: Utjecaj koncentriranja na aromatične i fenolne spojeve u crnom vinu

Opis projekta
Reverzna osmoza i nanofiltracija membranski su procesi, koji se mogu upotrijebiti za koncentriranje voćnih sokova, ali i vina. Najznačajnija prednost ovih postupaka u odnosu na koncentriranje uparavanjem je minimalna degradacija osjetljivih komponenata kao što su polifenolne tvari i tvari arome, te smanjenje količine energije potrebne za uklanjanje vode i alkohola. Aroma vina jedna je od glavnih karakteristika koja određuje kakvoću vina, jer sadrži preko tisuću hlapljivih spojeva. Antocijani su u vodi topivi biljni pigmenti koji se na svijetlu reflektiraju od tamno crvene do plavičaste boje i imaju odlučujuću ulogu u tvorbi boje i arome crnih vina. Cilj projekta je istražiti mogućnost primjene membranskih procesa (reverzne osmoze i nanofiltracije) u koncentriranju crnog vina i ispitati zadržavanje aromatskih i fenolnih spojeva u dobivenim koncentratima s obzirom na početno nekoncentrirano vino. Koncentrira-nje će se provesti pri različitim procesnim parametrima (tlak, temperatura),te će se ispitati njihov utjecaj na protok permeata

Šifra projekta
UNIOS-ZUP 2018-8

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Ukupan iznos financiranja projekta
39.000,00 HRK

Trajanje projekta
19-11-2018 - 19-05-2020

Ustanova - uloga
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Nositelj (39.000,00 HRK) [19-11-2018 - 19-05-2020]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anita Pichler (MBZ: 251543, CROSBI: 23317) - nema - Voditelj projekta [19-11-2018 - 19-05-2020]
Mirela Kopjar (MBZ: 250632, CROSBI: 18410) - nema - Suradnik [19-11-2018 - 19-05-2020]
Lidija Jakobek Barron (MBZ: 243274, CROSBI: 35392) - nema - Suradnik [19-11-2018 - 19-05-2020]
Ivana Ivić (MBZ: 360735, CROSBI: 34029) - nema - Suradnik [19-11-2018 - 19-05-2020]
Petra Matić (MBZ: 343773, CROSBI: 34920) - nema - Suradnik [19-11-2018 - 19-05-2020]
Vladimir Jukić (MBZ: 113663, CROSBI: 11663) - nema - Suradnik [19-11-2018 - 19-05-2020]