Višestruki stresori u vodenom okolišu: razumijevanje svojstava stresora i receptora

Opis projekta
Posljednja znanstvena dostignuća prepoznaju sve veći utjecaj kombinacije različitih stresora na vodna tijela u Europi. Razumijevanje međudjelovanja stresora i njihovog utjecaja na biološki te kemijski status vodenih ekosustava jedan je od glavnih izazova u oblikovanju budućih politika za zaštitu okoliša. Kako bi odgovorili na navedeni izazov, utjecaje stresora treba sagledati jednako iz perspektive stresora i receptora. Sukladno tome, svrha ovog projekta je doprinijeti razumijevanju svojstava stresora i receptora. Iz „perspektive stresora“, primjenjujući metode računalne kemije kao i multifaktorska fotodegradacijska istraživanja, projekt će unaprijediti razumijevanje međuodnosa onečišćivača u smjesi stavljajući poseban naglasak na nanomaterijale i njihovu interakciju s drugim onečišćivačima tijekom procesa adsorpcije i fotodegradacije. Iz „perspektive receptora“ projekt je usmjeren na pružanje zbirnog pogleda na molekularne procese tijekom općeg odgovora na višestruki stres. UNDERSTANDOR predlaže korištenje Postrojenja umjetnih rijeka (jedinstvenog sustava u Europi) i mesokosmos pokusa koji će omogućiti vremensko ''omics'' profiliranje biofilma kao i vodenih beskralješnjaka tijekom izlaganja ekološki značajnim (dugoročna izloženost niskim dozama) stresnim događajima. Dobiveni profili omogućit će vremensku rekonstrukciju dinamike gena, proteina i metabolita u zajednici biofilma i vodenih beskralješnjaka u uvjetima višestrukog stresa (npr. onečišćivači, temperatura, suša). Okupljanjem interdisciplinarnog tima s četiri europske i jedne ne-europske znanstvene institucije s jedinstvenom kombinacijom znanja i vještina, stvoriti će se razina znanja i iskustva neophodna za provođenje projektnih aktivnosti. Očekujemo da će rezultati istraživanja u okviru ovog projekta imati znatan utjecaj na područje istraživanja slatkih voda.

Akronim
UNDERSTANDOR

Šifra projekta
IP-2018-01-2298

Poziv
2018-01

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
999.970,00 HRK

Trajanje projekta
2019-01-07 - 2023-01-06

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (999.970,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Marko Rožman (MBZ: 237562, CROSBI: 26828) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2019-01-07 - 2023-01-06]
Sandra Babić (MBZ: 224150, CROSBI: 16663) - nema - Suradnik [2019-01-07 - 2023-01-06]
Igor Novak (MBZ: 74291, CROSBI: 20012) - nema - Suradnik [2019-01-07 - 2023-01-06]
Ana Previšić (MBZ: 262444, CROSBI: 26754) - nema - Suradnik [2019-01-07 - 2023-01-06]
Ivančica Ternjej (MBZ: 197582, CROSBI: 28315) - nema - Suradnik [2019-01-07 - 2023-01-06]
Zrinka Karačić (MBZ: 339692, CROSBI: 31890) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2019-01-07 - 2023-01-06]
Katarina Ana Cetinić (MBZ: , CROSBI: ) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2019-01-07 - 2023-01-06]
Ivana Grgić (MBZ: 379020, CROSBI: 1079) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2019-01-07 - 2023-01-06]
Matej Kern (MBZ: 385072, CROSBI: 37013) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2019-01-07 - 2023-01-06]