Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani

Opis projekta
Postoji veliki nedostatak objektivnih spoznaja o utjecaju primjene različitih vinifikacijskih tehnologija na kvalitativna svojstva vina od hrvatskih autohtonih bijelih crnih sorti vinove loze, te njihove uloge u ljudskoj prehrani. Cilj ovog projekta je utvrditi razlike između kvalitativnih svojstava mladih (svježih) i zrelih (odležalih) vina gospodarski najvažnijih hrvatskih autohtonih bijelih i crnih sorti vinove loze (Malvazija istarska, Teran, Pošip i Plavac mali), proizvedenih različitim tehnologijama vinifikacije (kao što su standardna „brza prerada“ bez maceracije masulja, sa dodatkom i bez dodatka enoloških tanina, kratkotrajna, predfermentativna (crio) maceracija, dugotrajna, postfermentativna maceracija masulja i odležavanje vina u drvenim bačvama), te utjecaj njihove umjerene, kontrolirane konzumacije na psiho-fizičko zdravlje skupina ispitanika uključenih u istraživanje. Proizvedena vina biti će podvrgnuta detaljnoj analizi osnovnog fizikalno-kemijskog sastava, sastava hlapljivih armatskih spojeva, fenolnih spojeva, antioksidacijskog potencijala i nutritivnih svojstva, te će vina biti i senzorno ocjenjena. Posebna pozornost posvetit će se istraživanju spojeva zaslužnih za biološku aktivnost vina i njegovu pozitivnu ulogu u ljudskoj prehrani. Skupine ispitanika uklučene u istraživanje biti će podvrgnute kontroliranoj umjerenoj konzumaciji bijelih i crnih vina, proizvedenih specifičnim tehnologijama, u trajanju od 1-3 mjeseca, te će im se redovito kontrolirati zdravstveni parametri (tlak, šećer, kolesterol LDL, HDL, hormoni „sreće“ itd.). Također ispitanici će biti anketirani, prema unaprijed razrađenim anketnim upitnicima, o razini raspoloženja prije i nakon umjerene konzumacije vina.

Akronim
VINUM SANUM

Šifra projekta
IP-2018-01-5049

Poziv
2018-01

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.318.128,68 HRK

Trajanje projekta
2018-12-27 - 2022-12-26

Ustanova - uloga
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč - Nositelj (1.318.128,68 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Sanja Radeka (MBZ: 213065, CROSBI: 15968) - Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč - Voditelj projekta [2018-12-27 - 2022-12-26]