Od gramatike do pragmatike

Opis projekta
Spoznaje do kojih su u svojim dosadašnjim proučavanjima gramatičkih i pragmatičkih tema došli članovi projektnog tima polazišta su novim istraživanjima. Naši se projektni zadaci vezuju uz dvije glavne okosnice: jedna je tradicionalna filološka i tiče se proučavanja hrvatske gramatikografske tradicije, druga se okreće novijim (funkcionalnim) jezičnim opisima koji su otvoreni spoznajama drugih znanstvenih područja, pa tako i filozofije, psihologije, kognitivnih znanosti itd. Bitna je značajka funkcionalnih pristupa jeziku – po čemu se oni razlikuju od onih formalnih, strukturalističkih – usmjeravanje zanimanja (i) na jezik u uporabi, u međuljudskoj interakciji. Posljedično, pomiče se i gornja granica jezikoslovnih opisa – s rečenice (kao apstraktne, jezične jedinice) na nadrečenično jedinstvo, tekst i/ili diskurs kao komunikacijski događaj. Modificirani i/ili promijenjeni teorijsko-metodološki koncepti bit će primijenjeni na konkretne opise (hrvatskoga) jezika. Dosadašnje spoznaje: svoja istraživanja podjednako temeljimo na postojećim gramatikama hrvatskoga jezika (starijima i novijima), novijim lingvističkim teorijama (pragmalingvistika, sistemska funkcionalna teorija i gramatika, lingvistika/teorija teksta itd.) i teorijskim radovima iz područja filozofije jezika. Uvelike ćemo se oslanjati i na dosadašnja istraživanja članova projektnog tima. Hipoteza: uključivanje pragmatičkoga aspekta u jezikoslovna istraživanja – kao, uostalom, i spoznaja drugih društvenih i humanističkih znanosti – može riješiti problem manjkavosti strukturalističkih pristupa jeziku te unaprijediti gramatičke opise (hrvatskoga) jezika. Također očekujemo da će novi (funkcionalni) pristupi – uključe li se u sveučilišnu nastavu (hrvatskoga) jezika – studentima olakšati razumijevanje mehanizama na kojima funkcionira jezična djelatnost. Cilj istraživanja: glavni je cilj naših istraživanja produbiti spoznaju o mehanizmima na kojima počiva gramatičko ustrojstvo (hrvatskoga) jezika i jezična komunikacija.

Šifra projekta
uniri-human-18-13

Poziv
UNIRI Sredstva potpore znanstvenim istraživanjima

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
36.592,68 HRK

Trajanje projekta
07-03-2019 - 07-03-2021

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Rijeka - Nositelj (36.592,68 HRK) [07-03-2019 - 07-03-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Lada Badurina (MBZ: 151112, CROSBI: 12993) - Filozofski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [07-03-2019 - 07-03-2021]
Nikolina Palašić (MBZ: 299425, CROSBI: 24102) - Filozofski fakultet, Rijeka - Suradnik [07-03-2019 - 07-03-2021]
Borana Morić Mohorovičić (MBZ: 313733, CROSBI: 25207) - Filozofski fakultet, Rijeka - Suradnik [07-03-2019 - 07-03-2021]
Martina Blečić (MBZ: 363981, CROSBI: 34338) - Filozofski fakultet, Rijeka - Suradnik [07-03-2019 - 07-03-2021]