Kritički diskurs didaktičkih modela i kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih

Opis projekta
Pojava globalizacije dovela je do brze transformacije načina i oblika učenja i obrazovanja te do pojave 'društva znanja' (Kušić, Vrcelj i Klapan, 2015). U takvim okolnostima obrazovanje odraslih dobiva poseban značaj jer tržište rada zahtijeva kontinuirano ažuriranje znanja i vještina da bi određena zemlja (p)ostala konkurentna (Wagner, Kozma, 2005). U posljednjim desetljećima obrazovanje odraslih u središnjem je fokusu gospodarskog razvoja i stoga ne čude različita nastojanja na globalnoj i nacionalnoj razini koja su usmjerena prema podizanju kvalitete i rekonceptualizaciji obrazovanja odraslih (Marzano, Lubkina, Usca, Pigozne, 2015). No unatoč tome, postoje otvorena pitanja čije bi rješavanje pridonijelo unapređenju toga posebno važnog i dinamičnog segmenta obrazovanja. Jedno od takvih pitanja predstavljaju didaktički modeli u obrazovanju odraslih. Iako u obrazovanju odraslih postoje različiti didaktički koncepti i iz njih derivirani modeli i nastavne strategije, još uvijek se u radu s odraslim učenicima koriste koncepti, modeli i nastavne strategije koje su primjerenije za rad s djecom i mladima, što ukazuje na nepoštivanje psiholoških osobina i obrazovnih potreba odraslog učenika. Potreban je drugačiji pristup koji traži rekonceptualizaciju postojećih didaktičkih modela jer organizacija nastave u takvim okolnostima predstavlja jednu od barijera u obrazovanju odraslih (Marzano, Lubkina, Usca i Pigozne, 2015). Projekt će putem kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda istražiti didaktičke modele koji primjenjuju nastavnici koji rade u sustavu obrazovanja odraslih, ispitati njihovu kompetentnost te izraditi smjernice za unapređivanje didaktičkih modela u obrazovanju odraslih, što je ujedno glavni cilj projekta. Time će se svakako unaprijediti praksa obrazovanja odraslih, i to posebice u području primjene azličitih suvremenih didaktičkih modela u radu s odraslima kao i andragoško-didaktičke kompetencije nastavnika u obrazovanju odraslih.

Šifra projekta
uniri-drustv-18-184

Poziv
UNIRI Sredstva potpore znanstvenim istraživanjima

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
23.435,36 HRK

Trajanje projekta
2019-03-07 - 2021-03-07

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Rijeka - Nositelj (23.435,36 HRK)
Učiteljski fakultet, Zagreb - Podizvođač aktivnosti

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anita Zovko (MBZ: 151022, CROSBI: 12997) - Filozofski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [2019-03-07 - 2021-03-07]
Sofija Vrcelj (MBZ: 151092, CROSBI: 29481) - Filozofski fakultet, Rijeka - Suradnik [2019-03-07 - 2021-03-07]
Siniša Kušić (MBZ: 273402, CROSBI: 22892) - Filozofski fakultet, Rijeka - Suradnik [2019-03-07 - 2021-03-07]
Jelena Vukobratović (MBZ: , CROSBI: ) - Filozofski fakultet, Rijeka - Suradnik [2019-03-07 - 2021-03-07]
Višnja Rajić (MBZ: 289514, CROSBI: 14999) - Učiteljski fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-03-07 - 2021-03-07]