Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije

Opis projekta
Dinamika supramolekulskih sustava omogućava kontrolu fotokemijske reaktivnosti i otvara mogućnosti za reakcije koje se konvencionalnim postupcima sinteze, termičkim reakcijama u izotropnoj otopini ne mogu provesti. Glavna strategija predloženog projekta je primijeniti različite supramolekulske sustave za kontrolu fotokemijske reaktivnosti. Očekuje se da će predloženo istraživanje povećati fundamentalna znanja iz supramolekulske kemije, fotofizike i fotokemije policikličkih molekula u izotropnim medijima i supramolekulskim kompleksima. Istraživanje će biti usmjereno na tri reakcije fotoeliminacije. Aspekti kojima ćemo se baviti su učinak molekulske geometrije na reaktivnost i konstantu stabilnosti inkluzijskih kompleksa, kao i utjecaj kompleksiranja na fotofizička svojstva različitih kromofora, učinkovitost fotokemijskih reakcija i raspodjelu produkata. U vezi s predloženim istraživanjem bit će neophodno provesti sintezu velikog broja molekula, dobro definirane i u nekim slučajevima i iznimno složene strukture, što će sigurno zahtijevati značajne inovacije u sintetskoj metodologiji i razvoju postojećih tehnika. Znanstveni ciljevi projekta će ići dalje od trenutnih spoznaja kroz potragu za bio-medicinskim primjenama. Nizu spojeva će biti ispitana antiproliferativna aktivnost, pri čemu će se odreditileadspojeviza daljnja istraživanja i potencijalni razvoj liječenja raka uz minimalne nuspojave. Reakcije fotoeliminacije se studiraju na tri sustava: a) eliminacija dušika kojom nastaju karbenski intermedijeri; b) fotodekarboksilacija različitih spojeva aktiviranih ftalimidnim kromoforom; c) fotodehidratacija i fotoeliminacija kojom nastaju knon-metidi (QMs)

Akronim
SupraPhotoE

Šifra projekta
IP-2014-09-6312

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
922.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-06-01 - 2019-08-31

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (922.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Nikola Basarić (MBZ: 250000, CROSBI: 18384) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2015-06-01 - 2019-08-31]