Sustav potpore odlučivanju za zeleniju i sigurniju plovidbu brodova

Opis projekta
Cilj istraživanja u okviru projekta Sustav potpore odlučivanju za zeleniju i sigurniju plovidbu brodova (DESSERT) je razvoj učinkovitog sustava potpore odlučivanju (Decision Support System - DSS) kapetanima broda, kao i zapovjednicima stroja, a koji bi doprinio ”zelenijoj” i sigurnijoj plovidbi brodova. Krajnji učinak takvog DSS bilo bi svođenje ljudske pogreške na što manju mjeru, odnosno pružanje odgovornim osobama na brodu maksimalno vjerodostojne podatke i smjernice tijekom plovidbe kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša i kako bi ljudi i teret bili što sigurniji. Istraživanja vezana uz razvoj DSS-a odvijat će se u dva osnovna smjera: energetski učinkovitija plovidba uz smanjenje emisije stakleničkih plinova; i povećanje sigurnosti plovidbe s aspekta izbjegavanja sudara i s aspekta pravovremenih reakcija u slučaju naplavljivanja broda. U okviru istraživanja planira se osmišljavanje, provedba i analiza upitnika (anketa) koji su namijenjeni kapetanima i upraviteljima stroja na brodovima. Namjera je dobivanje što vjerodostojnijih podataka o reakciji posade na pojedine dinamičke učinke uzrokovane pogoršanjem vremenskih uvjeta. Analizom anketa planira se dobiti povratne podatke o kriterijima i graničnim vrijednostima kriterija koji su mjerodavni za namjernu promjenu brzine ili kursa zbog pretjeranog njihanja broda na valovima, te razviti model “virtualnog kapetana” koji bi se koristio prilikom simulacije i planiranja rute plovidbe. Značajan znanstveni doprinos istraživanja vezan je za brodska pogonska postrojenja. Cilj je razviti sustav potpore odlučivanju na brodu uzimajući u obzir projektantsku, strojarsku i pomorsku ekspertizu u cilju stvaranja sigurnog i ekološki učinkovitog ili ''zelenijeg'' broda i plovidbe. Projektni tim sastoji se od znanstvenika koji su stručnjaci u brodogradnji, strojarstvu, pomorskom inženjerstvu i računarstvu koji omogućuju multidisciplinarno rješavanje ovog problema.

Akronim
DESSERT

Šifra projekta
IP-2018-01-3739

Poziv
2018-01

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
993.000,00 HRK

Trajanje projekta
2019-01-15 - 2023-01-14

Ustanova - uloga
Tehnički fakultet, Rijeka - Nositelj (993.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jasna Prpić-Oršić (MBZ: 211853, CROSBI: 15879) - nema - Voditelj projekta [2019-01-15 - 2023-01-14]