Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj

Opis projekta
Projekt ima dvije glavne aktivnosti: (1) provedbu istraživanja s učenicima 2., 4. i 6. razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj na temu subjektivne dobrobiti djece i (2) razvoj smjernica za uključivanje teme dobrobiti djece u sveučilišni kurikulum te pokretanje izbornog kolegija na Sveučilištu u Zagrebu koji će se baviti navedenim područjem. Istraživanje se provodi u sklopu međunarodnog istraživanja dječje dobrobiti „Children’s Worlds, The International Survey of Children’s Well-Being (ISCWeB)“ te sudjelovanje u takvom komparativnom internacionalnom, međukulturalnom i višejezičnom istraživanju pruža mogućnost usporedbe kvalitete života djece u Hrvatskoj s kvalitetom života njihovih vršnjaka u svijetu. U kvantitativnom istraživanju bit će korišten nacionalno reprezentativan uzorak od oko 3000 djece. U upitniku koji će se u istraživanju primijeniti sudionike će se pitati za procjene nekoliko područja njihovog života: dom i obitelj, materijalni status, prijatelji, susjedstvo i lokalna zajednica, škola, slobodno vrijeme, slika o sebi te vlastito viđenje budućnosti. Također, osim što će sudjelovati u istraživanju, djeca će biti uključena i u radionice koje će voditi stručni suradnik škole, a odnosit će se na važne teme povezane s subjektivnom dobrobiti djece (npr. suočavanje sa stresom, samopoštovanje, razvoj identiteta). Druga glavna aktivnost projekta uključivat će: (1) analizu postojećih kurikula kako bi se utvrdila zastupljenost tema koje se odnose na subjektivnu dobrobit djece, (2) izradu smjernica za uključivanje tih tema u postojeći kurikulum te (3) izradu prijedloga izbornog kolegija koji će se specifično usmjeriti na područje dobrobiti djece, a moći će se birati interdisciplinarno, odnosno na razini Sveučilištu u Zagrebu. Krajnji cilj projekta je poboljšati dobrobit djece kroz podizanje svijesti o ovoj tematici kod same djece, njihovih roditelja, škole i lokalne zajednice, ali i kod donositelja odluka, stručnjaka, studenata koji će se u svom budućem profesionalnom radu baviti problemima djece i mladih te cjelokupne javnosti.

Šifra projekta
1030/A0/07/003/003/9

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
VLASTITA-SREDSTVA - Vlastita sredstva ustanove

Financijer
Ostalo - Ostalo/drugi izvori financiranja

Detalji financiranja
 UNICEF Office for Croatia

Ukupan iznos financiranja projekta
738.983,00 HRK

Trajanje projekta
01-10-2018 - 30-09-2020

Ustanova - uloga
Pravni fakultet, Zagreb - Nositelj (738.983,00 HRK) [01-10-2018 - 30-09-2020]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Marina Ajduković (MBZ: 119206, CROSBI: 24855) - Pravni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-10-2018 - 30-09-2020]
Linda Rajhvajn Bulat (MBZ: 279853, CROSBI: 24125) - Pravni fakultet, Zagreb - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Lucija Vejmelka (MBZ: 287400, CROSBI: 23492) - Pravni fakultet, Zagreb - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Nika Sušac (MBZ: 320922, CROSBI: 27435) - Pravni fakultet, Zagreb - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Ivan Rimac (MBZ: 1824, CROSBI: 14342) - Pravni fakultet, Zagreb - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Petra Kožljan (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Gordana Keresteš (MBZ: 180331, CROSBI: 14215) - nema - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Ana Širanović (MBZ: 319313, CROSBI: 26446) - nema - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Renata Miljević-Riđički (MBZ: 145481, CROSBI: 12776) - nema - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Miranda Novak (MBZ: 302562, CROSBI: 24098) - nema - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Daniela Šincek (MBZ: 284590, CROSBI: 27776) - nema - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Renata Jukić (MBZ: 311821, CROSBI: 24503) - nema - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Snježana Dubovicki (MBZ: 312473, CROSBI: 24885) - nema - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Branka Rešetar (MBZ: 250474, CROSBI: 18441) - nema - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Vlatka Boričević Maršanić (MBZ: 336121, CROSBI: 31554) - nema - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]
Ivana Pavić Šimetin (MBZ: 333050, CROSBI: 31367) - nema - Suradnik [01-10-2018 - 30-09-2020]