Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštine

Opis projekta
U središtu istraživanja projektnoga prijedloga je starija hrvatskoglagoljska zbornička baština, osobito najstariji cjelovito sačuvani hrvatskoglagoljski Pariški (Borislavićev) zbornik Slave 73 iz 1375. godine. Dosadašnja istraživanja ovoga izuzetno vrijednog i opsežnog (296 pergmentnih folija) rukopisa pokazala su da bi bilo potrebno ne samo nastaviti nego i intenzivirati istraživanje zborničkoga sadržaja te proširiti proučavanje i na zborničke dijelove koji do sada nisu bili obuhvaćeni istraživanjima. Namjera je projektnoga prijedloga da se multidisciplinarnim filološkim istraživanjima, književnopovijesnim, tekstološkim, jezičnim analizama te povijesnoliturgijskim istraživanjima detaljno opiše Pariški zbornik Slave 73, istraže njegove društvene, liturgijske, književne i estetske funkcije te da se utvrdi odnos zbornika prema hrvatskoglagoljskoj liturgijskoj tradiciji (brevijarima, misalima, ritualima) i neliturgijskoj baštini (drugim zbornicima). U daljnjem proučavanju osobita bi pažnja bila posvećena činjenici da je Borislavićev zbornik rijedak primjer glagoljaške knjige namijenjene ženskoj publici, jer je u kolofonu zabilježeno da je napisan za redovnice šibenskog samostana svetog Julijana. Istraživački ciljevi projekta su: (1) pripremiti latinično transliterirano izdanje glagoljskoga Pariškoga zbornika Slave 73; (2) multidisciplinarno filološko i povijesnoliturgijsko istraživanje najstarijega cjelovito sačuvanoga glagoljskoga zbornika; (3) istražiti Pariški zbornik Slave 73 u kontekstu drugih hrvatskoglagoljskih spomenika i na taj način uspostaviti prototip za daljnja istraživanja. Latiničnim izdanjem Pariškoga zbornika Slave 73 hrvatska i međunarodna, znanstvena i kulturna zajednica, dobila bi uvid u sadržaj i značenje vrijednoga glagoljskog rukopisa. Utvrđivanje izvora i predložaka na temelju kojih je ovaj kodeks oblikovan, zasigurno će proširiti spoznaje o tragovima filoloških, književnih, liturgijskih i kulturnih utjecaja u srednjovjekovnoj Hrvatskoj.

Akronim
CROGLAGPAR73

Šifra projekta
IP-2019-04-5942

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
405.500,00 HRK

Trajanje projekta
01-02-2020 - 31-01-2024

Ustanova - uloga
Staroslavenski institut , Zagreb - Nositelj (405.500,00 HRK) [01-02-2020 - 31-01-2024]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Vesna Stipčević (MBZ: 126364, CROSBI: 27272) - Staroslavenski institut , Zagreb - Voditelj projekta [01-02-2020 - 31-01-2024]
Marinka Šimić (MBZ: 112816, CROSBI: 27712) - Staroslavenski institut , Zagreb - Voditelj projekta [01-02-2020 - 31-01-2024]
Kristijan Kuhar (MBZ: 332532, CROSBI: 31257) - Staroslavenski institut , Zagreb - Voditelj projekta [01-02-2020 - 31-01-2024]
Petra Stankovska (MBZ: , CROSBI: ) - Staroslavenski institut , Zagreb - Voditelj projekta [01-02-2020 - 31-01-2024]