Endocitoza adenovirusa i urođeni imunosni odgovor

Opis projekta
Vektorska cjepiva na bazi adenovirusa tipa 26 (HAdV26) istražuju se u 28 kliničkih ispitivanja, od kojih je nekoliko u fazi III. Dok je in vivo imunogenost HAdV26 prilično dobro opisana, osnovna biologija ovog virusa je još uvijek nedovoljno shvaćena. Nedavno smo pokazali da je avß3 integrin potreban za uspješnu infekciju epitelnih stanica s HAdV26, no nedostaju istraživanja vezana uz urođeni imunosni odgovor potaknut infekcijom epitelnih stanica s HAdV26 te endocitozu ovog virusa. Na temelju naših preliminarnih podataka pretpostavljamo da bi izmijenjena endocitoza HAdV26 zbog vezanja avß3 integrina ili smanjenog klatrina mogla potaknuti različit imunosni odgovora domaćina, te tako utjecati na uspješnost vektora baziranog na HAdV26. Cilj AdenoIN-a je istražiti urođeni imunosni odgovor potaknut infekcijom epitelnih stanica s HAdV26 u kontekstu upotrebe avß3 integrina kao receptora i/ili izmijenjene endocitoze virusa zbog smanjene količine klatrina. Stoga ćemo u stanicama s povećanom ekspresijom avß3 integrina i/ili smanjenom količinom klatrina nakon infekcije s HAdV26 koristeći metode western blot, ELISA, konfokalna mikroskopija i PCR čip: i) proučavati endocitozu fluorescentno obilježenog HAdV26, ii) profilirati gene povezane s urođenim imunitetom i inflamasomom, iii) analizirati identificirane proteine od interesa. Ukupni rezultat AdenoIN-a bit će sveobuhvatna analiza avß3 integrinom i klatrinom posredovane endocitoze HAdV26 i time potaknutog urođenog imuniteta u epitelnim stanicama. Dobiveni podaci omogućit će daljnja poboljšanja vektora za prijenos gena i cijepljenje temeljenih na HAdV26, te će tako privući interes ne samo akademskih kolega koji istražuju isto područje, nego i dionika iz industrije. Znanje i iskustvo stečeno u okviru AdenoIN-a, kao i novozaposleni doktorand i poslijedoktorand, omogućit će jačanje i daljnji razvoj nedavno uspostavljene istraživačke grupe za proučavanje adenovirusnih vektora koju na IRB-u vodi prijaviteljica ovog projekta.

Akronim
AdenoIN

Šifra projekta
IP-2019-04-6048

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.000.000,00 HRK

Trajanje projekta
2020-01-15 - 2024-01-14

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (1.000.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Dragomira Majhen (MBZ: 244990, CROSBI: 18112) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2020-01-15 - 2024-01-14]
Davor Nestić (MBZ: 360386, CROSBI: 33996) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2020-01-15 - 2024-01-14]
Ivana Samaržija (MBZ: 344550, CROSBI: 32351) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2020-01-15 - 2024-01-14]
Lidija Cvetko Krajinović (MBZ: 251793, CROSBI: 18466) - nema - Suradnik [2020-01-15 - 2024-01-14]
Alan Parker (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2020-01-15 - 2024-01-14]