Međudjelovanje morskog (mikro)plastičnog otpada i metala zagađivala: mogući put od morskog okoliša do čovjeka

Opis projekta
Projekt je usmjeren k istraživanju međudjelovanja morskog plastičnog otpada i metala u tragovima (MT), posebice prioritetnih zagađivala Hg, Cd, Pb i Cu u obalnim područjima. S godišnjom proizvodnjom od 350 megatona (u rastu), plastika je jedan od glavnih onečišćivača te ima dugo vrijeme raspada i zbog toga se koncentrira u morima, dok Jadran postaje jedno od najzagađenijih mora plastikom. Druga potencijalno opasna komponenta u moru su MT koji predstavljaju značajnu prijetnju ljudskom zdravlju i morskim organizmima. Međudjelovanje morskog plastičnog otpada i MT može rezultirati njihovom prekoncentracijom/akumulacijom te stoga postati prijetnja za različite ekosustave. Interdisciplinarna istraživanja temelje se na suradnji širokog spektra znanstvenika i stručnjaka iz područja oceanologije, analitičke kemije, kemije polimera, geologije, biologije te ekološkog modeliranja. Specifični ciljevi su: analiza svojstava polimera te mikroplastike iz morskog okoliša; istraživanje adsorpcije MT na mikroplastiku; ispitivanje raspodjele koncentracija MT u morskoj vodi, sedimentu, mikroplastici i u morskim organizmima kao mogućoj direktnoj i/ili indirektnoj prijetnji čovjeku te procesa koji kontroliraju biogeokemijsko kruženje MT među njima; istraživanje učinka organske tvari, kao i pojedinih zajednica morskih mikroorganizama (mikrobiom) iz sedimenta na međudjelovanje MT i mikroplastike. Koristit ćemo najnovije elektrokemijske i spektrometrijske tehnike. Dobivene rezultate ćemo upotrijebiti za razvijanje ekološkog modela međudjelovanja MT i mikroplastike, za predviđanje njihova utjecaja na obalne ekosustave i pronalaženje optimalnih metoda za smanjivanje te prijetnje. Specifični ciljevi su odabrani s motivom da krajnji rezultat projekta bude koristan ne samo široj znanstvenoj zajednici, nego i krajnjim korisnicima kao što su lokalna i državna tijela koja upravljaju obalnim područjima. Nova saznanja mogu biti temelj boljoj procjeni rizika u svrhu unaprjeđenja kakvoće okoliša.

Akronim
METALPATH

Šifra projekta
IP-2019-04-5832

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
983.850,00 HRK

Trajanje projekta
2020-02-05 - 2024-02-04

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (983.850,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Vlado Cuculić (MBZ: 218842, CROSBI: 16342) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2020-02-05 - 2024-02-04]
Ana-Marija Cindrić (MBZ: 315421, CROSBI: 25000) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2020-02-05 - 2024-02-04]
Neven Cukrov (MBZ: 248123, CROSBI: 18239) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2020-02-05 - 2024-02-04]
Stanislav Frančišković-Bilinski (MBZ: 234296, CROSBI: 17324) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2020-02-05 - 2024-02-04]
Jasminka Klanjšček (MBZ: 271332, CROSBI: 22773) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2020-02-05 - 2024-02-04]
Željko Kwokal (MBZ: 153623, CROSBI: 3040) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2020-02-05 - 2024-02-04]
Zrinka Ljubešić (MBZ: 228180, CROSBI: 16984) - nema - Suradnik [2020-02-05 - 2024-02-04]
Kristina Pikelj (MBZ: 268274, CROSBI: 23321) - nema - Suradnik [2020-02-05 - 2024-02-04]
Irina Pucić (MBZ: 106676, CROSBI: 11413) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2020-02-05 - 2024-02-04]
Hana Fajković (MBZ: 297381, CROSBI: 23619) - nema - Suradnik [2020-02-05 - 2024-02-04]