Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa

Opis projekta
Čitav niz dosadašnjih istraživanja ukazao je ispravnost empirijske činjenice kako je Hrvatska tijekom posljednjih 27, odnosno gotovo 40 godina relativno zaostala za okruženjem. S izuzetkom nekih općenitih ideološki obojenih kritika stanja i razvoja ekonomije, ekonomska istraživanja nisu otišla u smjeru otkrivanja ključnih uzroka navedene stagnacije odnosno relativnog ekonomskog zaostajanja. Cilj ovoga istraživanja je pronaći ključne čimbenike koji objašnjavaju ekonomske (ne)uspjehe tranzicijskih zemalja u kontekstu teorija rasta, strukturnih promjena, tržišta rada, tržišta kapitala i sektorske analize. Najvažniji ishodi navedenog istraživanja trebali bi ponuditi podlogu na kojoj bi se mogla povesti činjenično utemeljena rasprava o rješavanja nagomilanih razvojnih problema hrvatskog gospodarstva. Osnovni učinak istraživanja trebao bi biti rasvjetljavanje različitosti zabilježenih u razvojnom putu Hrvatske i ostalih tranzicijskih zemalja tijekom posljednjih 30 godina tranzicije, ispitivanje korelacije i kauzalne veze između specifičnosti hrvatskog razvojnog puta, makroekonomskih agregata i relativnog gospodarskog zaostajanja. Očekivani znanstveni rezultati istraživanja su objava do (ovisno o trajanju recenzije) 11 radova u znanstvenim časopisima citiranim u WoS ili Scopus bazama podataka. Objava jednog poglavlja u knjizi kod svjetski renomiranog izdavača. Prezentacija 4 rada na domaćim i 11 prezentacija rezultata istraživanja na relevantnim međunarodnim konferencijama. U metodološkom smislu fokusirati ćemo se na sofisticirane ekonometrijske metode (PVAR, prostorna ekonometrija, log-t-testovi konvergencije, dinamički threshold panel modeli...) kako bi maksimalno povećali izglede za objavljivanje u gornjim kvartilima, te stoga planiramo organizaciju 2 ekonometrijske radionice renomiranih gostujućih profesora iz područja panel ekonometrije i ekonometrije vremenskih serija. U posljednjoj godini projekta planiramo završni skup i prezentaciju rezultata na skupu u HAZU-u.

Akronim
CONVRH

Šifra projekta
IP-2019-04-4500

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
488.077,88 HRK

Trajanje projekta
2020-02-20 - 2024-02-19

Ustanova - uloga
Ekonomski fakultet, Zagreb - Nositelj (488.077,88 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Josip Tica (MBZ: 230573, CROSBI: 28343) - nema - Voditelj projekta [2020-02-20 - 2024-02-19]
Alka Obadić (MBZ: 234570, CROSBI: 17375) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]
Jurica Šimurina (MBZ: 225873, CROSBI: 27774) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]
Tomislav Gelo (MBZ: 258644, CROSBI: 21439) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]
Ana Andabaka (MBZ: 262672, CROSBI: 21771) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]
Vladimir Arčabić (MBZ: 322415, CROSBI: 25674) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]
Marko Družić (MBZ: 348936, CROSBI: 32846) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]
Tomislav Globan (MBZ: 324612, CROSBI: 26172) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]
Nora Mustać (MBZ: 358761, CROSBI: 33854) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]
Nebojša Stojčić (MBZ: 280896, CROSBI: 27321) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]
Marin Levaj (MBZ: 370534, CROSBI: 35085) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]
Viktor Viljevac (MBZ: 376173, CROSBI: 35666) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]
Goran Buturac (MBZ: 241261, CROSBI: 17822) - nema - Suradnik [2020-02-20 - 2024-02-19]