Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Opis projekta
Kumulativni činitelji rizika socijalne isključenosti se višestruko nepovoljno odražavaju na kvalitetu života i razvoja djece rane i predškolske dobi, što upućuje na potrebu definiranja njihovih potreba i problema, utvrđivanje područja u kojima je djeci i

Akronim
MORENEC

Šifra projekta
IP-2019-04-2011

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
567.227,00 HRK

Trajanje projekta
15-01-2020 - 14-01-2024

Ustanova - uloga
Učiteljski fakultet, Zagreb - Nositelj (567.227,00 HRK) [15-01-2020 - 14-01-2024]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Dejana Bouillet (MBZ: 190321, CROSBI: 14705) - Učiteljski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [15-01-2020 - 14-01-2024]