Školjkaši: Arhiva okolišnih promjena u obalnim morskim ekosustavima

Opis projekta
Sklerokronologija je supra disciplinarno područje, u kojem se zone prirasta u čvrstim dijelovima morskih organizama i geokemijske varijacije u njima koriste za stvaranje neprekidnog, više desetljeća dugog, vremenskog niza o rastu organiztama i varijabilnosti morskog okoliša. Projekt BivACME primijenit će sklerokronološki pristup u proučavanju nekoliko kraće živućih gospodarsko važnih vrsta školjkaša (Callista chione, Venus verrucosa, Pecten jacobaeus, Aequipecten opercularis) kao i zaštićene mediteranske endemske vrste školjkaša (Pinna nobilis). Uzorkovanja će se geografski protezati preko hrvatskih granica, a obuhvatit će talijanski dio sjevernog Jadrana, kao i južni Jadran koji pripadaju Crnoj Gori, kako bi uključio širi geografski i okolišni gradijent. Istraživačke aktivnosti temeljit će se na analizi zona prirasta, stabilnih izotopa kisika i ugljika u ljušturama i zapisa elemenata u ljušturama. Nadalje, u ovom projektu planiramo uključiti analizu izotopa dušika u ljušturama, kao i tkiva školjkaša, kako bismo analizirali promjene u priobalnom morskom okolišu. Najbolji raspoloživi proizvod, dugoročna simulacija AdriSC-a (1987.-2017.), koristit će se za kvantificiranje veza između parametara dobivenih iz školjkaša i varijabilnosti okoliša. Rezultati projekta BivACME pridonijet će razvoju metoda za procjenu ekoloških čimbenika rasta školjkaša, kao i uvid u procese i trendove koji bi mogli biti korisni za pravilnu kvantifikaciju prošlih promjena u okolišu. Ciljane vrste su gospodarski važne, stoga će predloženo istraživanje doprinijeti znanju potrebnom za omogućavanje održivog iskorištavanja školjkaša i akvakulture u promjenjivim morskim obalnim ekosustavima.

Akronim
BivACME

Šifra projekta
IP-2019-04-8542

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.125.050,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2020 - 29-02-2024

Ustanova - uloga
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split - Nositelj (1.125.050,00 HRK) [01-03-2020 - 29-02-2024]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Melita Peharda Uljević (MBZ: 242521, CROSBI: 26651) - nema - Voditelj projekta [01-03-2020 - 29-02-2024]
Hana Uvanović (MBZ: 375655, CROSBI: 35615) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]
Ivica Vilibić (MBZ: 225274, CROSBI: 29182) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]
Daria Ezgeta Balić (MBZ: 323681, CROSBI: 26156) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]
Thébault Julien (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]
Milica Mandić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]
Carlotta Mazzoldi (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]
Hrvoje Mihanović (MBZ: 261746, CROSBI: 21977) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]
Bernd R. Schöne (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]
Krešimir Markulin (MBZ: 334220, CROSBI: 31308) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]
Jasna Arapov (MBZ: 297206, CROSBI: 23654) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]
Ivan Župan (MBZ: 326221, CROSBI: 30638) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]
Clea Denamiel (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [01-03-2020 - 29-02-2024]