Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti

Opis projekta
Predloženi projekt nastavlja istraživanja profesionalizma u zdravstvu iz prethodnog HRZZ projekta. U ovom se projektu usredotočujemo na odlučivanje kao važan čimbenik u zdravstvenoj skrbi i znanosti. Prva istraživačka tema usmjerena je na to kako pacijenti, studenti i zdravstveni stručnjaci donose odluke u praksi, utemeljene na tekstualnim sažetcima sinteze dokaza u Cochraneovim sustavnim pregledima zdravstvenih intervencija. Temeljem nalaza iz tog dijela istraživanja, testirat ćemo intervencije za poboljšanje odlučivanja u praksi. Intervencije će uključivati smjernice za kliničku praksu i mrežni alat. Druga istraživačka tema usmjerena je na donošenje odluka u istraživanju u zdravstvu u širem kontekstu znanstvene evaluacije. Istražit ćemo čimbenike koji utječu na odlučivanje o znanstvenoj čestitosti, analizom organizacijske etičke klime na medicinskom fakultetu u usporedbi s drugim fakultetima i testiranjem intervencija za poticanje razumijevanja etičkih pitanja. Kvalitativno i kvantitativno ćemo istražiti proces donošenja odluka o kvaliteti znanstvenog istraživanja u zdravstvu proučavanjem postupka evaluacije znanstvenih projekata i članaka u časopisima. U tom dijelu projekta radit ćemo s podatcima koje smo dobili od znanstvenih izdavača i agencija za financiranje znanosti. Pristup svakom specifičnom cilju istraživanja bit će utemeljen na trenutnom znanju i identifikaciji relevantnih istraživačkih pitanja; na uporabi adekvatnih istraživačkih ustroja i inovativnih metodologija, uključujući strojno učenje i računalnu jezičnu analizu; na sintezi rezultata u eksplanatorne teorije i modele; i na razvoju oruđa i diseminaciju rezultata važnih za javnu politiku i pristup zdravstvenoj skrbi. Bolje razumijevanje donošenja odluka u zdravstvenoj praksi i znanosti donijet će nove spoznaje i oruđa za poboljšanje zdravstvene skrbi i donijeti važne ekonomske i javnozdravstvene koristi.

Akronim
ProDeM

Šifra projekta
IP-2019-04-4882

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.013.570,00 HRK

Trajanje projekta
2020-01-01 - 2023-12-31

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Split - Nositelj (1.013.570,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ana Marušić (MBZ: 136152, CROSBI: 12388) - nema - Voditelj projekta [2020-01-01 - 2023-12-31]