Mapiranje parlamentarnih izbora 1848. – 1918. u Hrvatskoj

Opis projekta
Glavni istraživački cilj ovoga projekta jest na hrvatskom primjeru sustavno istražiti i mapirati parlamentarne izbore od uvođenja Sabora kao modernoga, jednodomnog predstavničkog tijela (1848) do sloma Austro-Ugarske (1918). Izbori su tada služili kao središnji način političkog izražavanja na nacionalnim i lokalnim razinama. Istraživanje obuhvaća područje Kraljevine Hrvatske i Slavonije, koje bi se, u određenoj mjeri, kompariralo s izbornim rezultatima u Dalmaciji, gdje se primjenjivao austrijski tip izbornoga prava s kurijalnim sustavom. U dosadašnjim historiografskim radovima nekoliko je autora pisalo o povijesti hrvatskoga parlamentarizma u sklopu multinacionalne zajednice naroda u Habsburškoj Monarhiji. U njima su, s obzirom na promatranje izbornih rezultata za Hrvatski sabor isključivo kao pokazatelja trenutačnih političkih ozračja za stvaranje stranačko-političkoga pejzaža, središnje mjesto zauzimali zbirni pregledi rezultata pojedinih saborskih izbora, a naglasak je stavljen na ispitivanje stranačkih ideologija i ustavnih pitanja. Na taj su način izostale sustavne analize izbora, koje bi ukazale na više bitnih čimbenika: izborne zakone, izborne reforme, izborne kampanje, strukture izbornih jedinica i izborništva (izborne geometrije), stranačke organizacije i biografske analize saborskih zastupnika u funkciji ispitivanja političkih elita. Osim toga, preliminarna istraživanja pokazuju da se u iznesenim pregledima pojavljuju neispravni podatci i da se nije vodilo računa o više specifičnih pojedinosti vezanih uz izborne zakone, poput dopunskih izbora ili verifikacije izbornih mandata. Stoga je zadaća ovoga projekta cjelovito sagledati izbornu povijest i ispraviti navedene propuste kako bi se dobila pouzdana baza podataka o saborskim zastupnicima i njihovim izbornim tijelima.

Akronim
MAPPAR

Šifra projekta
IP-2019-04-5148

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
414.500,00 HRK

Trajanje projekta
2020-01-01 - 2023-12-31

Ustanova - uloga
Hrvatski institut za povijest, Zagreb - Nositelj (414.500,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Stjepan Matković (MBZ: 195723, CROSBI: 14984) - nema - Voditelj projekta [2020-01-01 - 2023-12-31]
Vedran Klaužer (MBZ: 314150, CROSBI: 26271) - nema - Suradnik [2020-01-01 - 2023-12-31]
Juraj Balić (MBZ: 380131, CROSBI: 1378) - nema - Suradnik [2020-01-01 - 2023-12-31]
Vlad Vasile Popovici (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2020-01-01 - 2023-12-31]
Arijana Kolak Bošnjak (MBZ: 252634, CROSBI: 18594) - nema - Suradnik [2020-01-01 - 2023-12-31]
Ivan Ovčariček (MBZ: 140854, CROSBI: 12573) - nema - Suradnik [2020-01-01 - 2023-12-31]
Alexander Buczynski (MBZ: 183843, CROSBI: 14356) - nema - Suradnik [2020-01-01 - 2023-12-31]
Mislav Gabelica (MBZ: 278185, CROSBI: 22484) - nema - Suradnik [2020-01-01 - 2023-12-31]
Tomislav Kaniški (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2020-01-01 - 2023-12-31]
Zlatko Matijević (MBZ: 72996, CROSBI: 19954) - nema - Suradnik [2020-01-01 - 2023-12-31]
Marko Trogrlić (MBZ: 252851, CROSBI: 28707) - nema - Suradnik [2020-01-01 - 2023-12-31]
Denes Sokcsevits (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2020-01-01 - 2023-12-31]