Razvoj funkcionalnih biogoriva i (bio)aditiva te ispitivanje primjenskih svojstava mješavina s mineralnim gorivima

Opis projekta
Fosilna goriva kao primarni izvori energije imaju značajan utjecaj na okoliš i pridonose globalnom zatopljenju. U okvirima svjetske klimatsko-energetske politike teži se zamjeni upotrebe fosilnih goriva s obnovljivim izvorima energije kao što su biomasa, sunce, vjetar i geotermalna energija. Trenutno je biomasa četvrti najzastupljeniji energetski resurs na svijetu, odmah nakon nafte, plina i ugljena. Biomasa se može pretvoriti u sve glavne energetske nositelje (npr. električna struja, toplina) kao i široku paletu kemikalija i materijala koji se trenutno proizvode iz fosilnih goriva. Sinergija perspektive znanosti i industrije u stvaranju inovativnih novih materijala na bio-osnovi, kao što su funkcionalna biogoriva i bioaditivi, ključni je korak za učinkoviti prijelaz iz trenutnog razdoblja, gdje su fosilni izvori osnova energije i kemikalija, u razdoblje biogoriva i biokemikalija iz obnovljivih izvora. U ovom projektu razvit će se nova funkcionalna biogoriva, bioaditivi i polimerni aditivi te osmisliti nove i unaprijediti postojeće metode pročišćavanja biokemikalija membranskim procesima. Ispitat će se primjenska svojstva dvokomponentnih (mineralno gorivo, biogorivo), trokomponentnih (mineralno gorivo, biogorivo, alkohol) i formuliranih mješavina s (bio)aditivima prema standardima i normama za goriva i biogoriva. Nakon analiza sljedit će ispitivanje karakteristika izgaranja u motoru te analiza ispušnih plinova. Cilj ovog projekta je od otpadne sirovine (otpadno ulje, životinjska mast) primjenom kemijskih i kemijsko inženjerskih znanja razviti proces sinteze/pročišćavanja koji će za produkt imati visokovrijednu biokemikaliju u obliku funkcionalnog biogoriva ili bioaditiva. Za vrijeme trajanja projekta, troje mladih znanstvenika (dvoje iz naftne industrije) steći će napredna znanja u području sinteze, pročišćavanja i analize biogoriva i bioaditiva što će moći primijeniti izravno u industriji tokom razvoja novih procesa i proizvoda.

Akronim
FunBioFA

Šifra projekta
UIP-2019-04-5242

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.302.720,00 HRK

Trajanje projekta
04-01-2020 - 03-01-2025

Ustanova - uloga
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Nositelj (1.302.720,00 HRK) [04-01-2020 - 03-01-2025]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Fabio Faraguna (MBZ: 330585, CROSBI: 30714) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Voditelj projekta [04-01-2020 - 03-01-2025]
Marko Racar (MBZ: 350453, CROSBI: 32971) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [04-01-2020 - 03-01-2025]
Petar Ilinčić (MBZ: 314315, CROSBI: 25062) - nema - Suradnik [04-01-2020 - 03-01-2025]
Lucija Konjević (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [04-01-2020 - 03-01-2025]
Dijana Blažek (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [04-01-2020 - 03-01-2025]