Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacija i bihevioralne intervencije

Opis projekta
Okolina u kojoj pojedinci danas donose financijske odluke složena je, promjenjiva i pruža malo mogućnosti za učenje. Odluke potrošača vezane za potrošnju, štednju i ulaganje određuju njihovu osobnu dobrobit kao i stabilnost cjelokupnih ekonomskih sustava. Mladima je posebno potrebna zaštita, jer donose obvezujuće financijske odluke sve ranije, imaju jednostavan pristup financijskim uslugama bez odgovarajućih navika, stavova ili financijske pismenosti. Naglašavajući važnost mutidisciplinarnog pristupa tematici, ciljevi ovog projekta su: 1. Istražiti domene i razviti mjerni instrument za financijsku sposobnost mladih punoljetnih potrošača 2. Istražiti razinu financijske sposobnosti mladih punoljetnih potrošača longitudinalno i relevantne čimbenike utjecaja 3. Utvrditi profile mladih potrošača prema financijskoj sposobnosti 4. Razviti programe edukacije i bihevioralne intervencije s ciljem osnaživanja financijske sposobnosti mladih punoljetnih potrošača 5. Ispitati učinkovitost edukativno-bihevioralnih intervencija na različitim profilima mladih prema financijskoj sposobnosti 6. Razviti novi teoretski okvir, regulatorne preporuke kao i kurikulum za stvaranje financijske sposobnosti i zaštite mladih potrošača. Projekt će započeti s kombiniranim metodama istraživanja u utvrđivanju domena financijske sposobnosti i razvoju mjernog alata. Temelji se na longitudinalnoj studiji internetskog panela kako bi se pratila dinamika promjene financijske sposobnosti mladih odraslih potrošača. Efikasnost razvijenih edukativno-bihevioralni programi bit će testirana u odnosu na različite profile potrošača, sudionika u internetskom panelu. Projekt će pridonijeti podizanju svijesti o nužnosti koherentnog multidisciplinarnog pristupa razvoju financijske sposobnosti mladih. Kroz detaljno i multidisciplinarno razumijevanje složenosti financijskog ponašanja mladih odraslih potrošača ovaj će projekt pridonijeti ukupnoj kvaliteti zaštite potrošača i razvoju financijskog obrazovanja.

Akronim
EfFICAcY

Šifra projekta
UIP-2019-04-3580

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.246.628,00 HRK

Trajanje projekta
2020-02-01 - 2025-01-31

Ustanova - uloga
Ekonomski fakultet, Zagreb - Nositelj (1.246.628,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Andrea Lučić (MBZ: 315050, CROSBI: 25247) - nema - Voditelj projekta [2020-02-01 - 2025-01-31]
Dajana Barbić (MBZ: 315024, CROSBI: 26034) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2025-01-31]
Ivan Balabanić (MBZ: 301052, CROSBI: 23907) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2025-01-31]
Nora Mustać (MBZ: 358761, CROSBI: 33854) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2025-01-31]
Nikola Erceg (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2025-01-31]
Irena Palić (MBZ: 308684, CROSBI: 31702) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2025-01-31]