Fenomeni na površini tijekom priprave naprednih nanokompozita infiltracijom i funkcionalizacijom poroznih materijala

Opis projekta
Neophodno je unaprijediti pokazatelje učinkovitosti funkcionalnih materijala. U zadnje vrijeme, ova nejasna izjava prati istraživanje i razvoj naprednih materijala, kompozita i strukturiranih materijala koji teže uređenosti i funkcionalnosti na nano razini. Kao praktični ishod tijeka istraživanja česte su izjave poput: mehanizmi i razmjer kontakta faza nisu jasni na temelju čega je utvrđena potreba za daljnjim istraživanjem… Suprotno tome, ovaj projekt jasno utvrđuje da su procesi na i oko površine ključne za postizanje unaprjeđenja u širokom području naprednih materijala. Naime, istraživači koji se bave površinama još u potpunosti ne kontroliraju procese u planarnim uzorcima među sastavno jednostavnim fazama pri atmosferskim uvjetima. U tum duhu, ovaj projekt želi posvetiti pažnju razjašnjavanju složenijih aspekata istraživanja površina materijala. Posebno atraktivno i kompleksno, a nedovoljno istraženo je područje kontakta poroznih ili nanostrukturiranih materijala sa drugim materijalima korištenjem metoda mokre kemije. Problemi razumijevanja mehanizama unaprjeđenja svojstava materijala prilikom kontakta poroznih čvrstih i kapljevitih materijala su još izraženiji. Praćenje takvih konfiguracija praćeno je ključnim pitanjima: 1) Kako kontrolirati procese potrebne za pripravu takvih materijala i svojstva? 2) Kako uočiti, potvrditi i procijeniti pripravljene materijale i svojstva? 3) Kako razumjeti i predvidjeti ponašanje materijale i svojstva? Cilj projekta je uspostaviti efikasnu ustraživačku grupu sa nezavisnim smjerom istraživanja u znanosti materijala. Grupa će na temelju dosadašnjih pokazatelja izvrsnosti i uspostavljenih domaćih i međunarodnih kanala suradnje biti u stanju interdisciplinarno primijeniti rezultate ovog istraživanja.

Akronim
SLIPPERYSLOPE

Šifra projekta
UIP-2019-04-2367

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.999.750,00 HRK

Trajanje projekta
01-02-2020 - 31-01-2025

Ustanova - uloga
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Nositelj (1.999.750,00 HRK) [01-02-2020 - 31-01-2025]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Vilko Mandić (MBZ: 303260, CROSBI: 24249) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Voditelj projekta [01-02-2020 - 31-01-2025]
Filip Brleković (MBZ: 372053, CROSBI: 35243) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2025]
Arijeta Bafti (MBZ: , CROSBI: 37920) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2025]
Floren Radovanović-Perić (MBZ: , CROSBI: 39711) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Suradnik [01-02-2020 - 31-01-2025]