Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji

Opis projekta
Dobrobit djece je multidimenzionalni konstrukt koji obuhvaća kognitivnu, bihevioralnu i emocionalnu regulaciju, socijalnu kompetenciju te indikatore subjektivne dobrobiti djece. U zadnje vrijeme sve je veći naglasak na istraživanju subjektivne dobrobiti djece. Postoji relativno malo istraživanja promjena u različitim domenama dobrobiti, osobito u domenama subjektivne dobrobiti, u srednjem djetinjstvu te na prijelazu u adolescenciju. Osim toga, nije sasvim jasna priroda i smjer promjena u različitim domenama dobrobiti. Istraživanja pokazuju da su karakteristike roditelja i obitelji važni prediktori različitih aspekata dobrobiti djece. Stoga je važno istražiti ulogu obiteljskog konteksta u razvoju dobrobiti djece. Uz to istražit će se i uloga korištenja digitalnih medija u predviđanju dobrobiti djece. U ovom projektu koristit će se longitudinalno-sekvencijalni kohortni istraživački nacrt kako bi se provjerila (ne)stabilnost različitih domena dobrobiti djece te kako bi se ispitao doprinos različitih karakteristika obiteljskog konteksta i roditeljskih ponašanja za predviđanje dobrobiti djece. Tijekom 4 godine, planiraju se provesti 3 vala istraživanja s djecom u dobi od 9, 10 i 11 godina u prvoj točki mjerenja. U sva 3 vala djeca će procjenjivati vlastitu subjektivnu dobrobit te korištenje digitalnih tehnologija, roditelji će procjenjivati kognitivnu, bihevioralnu i emocionalnu regulaciju djece te obiteljsku dobrobit i roditeljska ponašanja, a učitelji će procjenjivati socijalnu kompetenciju djece. Na temelju dosadašnjih istraživanja, očekuje se pad u subjektivnim mjerama dobrobiti djece te porast u mjerama kognitivne, bihevioralne i emocionalne regulacije i socijalne kompetencije djece. Očekuje se da će karakteristike obitelji predviđati dobrobit djece direktno i preko roditeljskih ponašanja zasebno za majku i oca. Rezultati ovog istraživanja omogućit će proširenje spoznaja o promjenama i odrednicama dobrobiti djece u srednjem djetinjstvu te ranoj adolescenciji.

Akronim
CHILD-WELL

Šifra projekta
IP-2019-04-6198

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
520.615,00 HRK

Trajanje projekta
2020-02-01 - 2024-01-31

Ustanova - uloga
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb - Nositelj (520.615,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Andreja Brajša-Žganec (MBZ: 185362, CROSBI: 14417) - nema - Voditelj projekta [2020-02-01 - 2024-01-31]
Ljiljana Kaliterna-Lipovčan (MBZ: 82942, CROSBI: 20349) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Toni Babarović (MBZ: 245673, CROSBI: 18137) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Tihana Brkljačić (MBZ: 222754, CROSBI: 16658) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Marina Kotrla Topić (MBZ: 263052, CROSBI: 23531) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Zvjezdana Prizmić-Larsen (MBZ: 160505, CROSBI: 23408) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Maja Tadić Vujčić (MBZ: 299653, CROSBI: 34732) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Renata Miljević-Riđički (MBZ: 145481, CROSBI: 12776) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Ivana Hanzec Marković (MBZ: 324421, CROSBI: 35590) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Marija Džida (MBZ: 377466, CROSBI: 493) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Lana Lučić (MBZ: 359975, CROSBI: 33963) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Lisa Newland (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Ferran Casas (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Daniel Shek (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]