Genetski i epigenetski biljezi kao pokazatelji agresivnosti diferenciranog karcinoma štitnjače

Opis projekta
Karcinom štitnjače unatoč svojem pretežito indolentnom toku predstavlja značajno opterećenje zdravstvenom sustavu svojom visokom incidencijom. Recentne publikacije ističu potrebu za napretkom u molekularnoj dijagnostici u svrhu otkrivanja biljega prognostičkog značenja za agresivnost bolesti koja se očituje recidivom ili perzistencijom bolesti, razvojem regionalnih i udaljenih metastaza ili refrakternošću na danas prihvaćenu terapiju radiojodom. Predloženi projekt nastoji istražiti utjecaj i korist analize BRAF i TERT mutacije te epigenetskih promjena TERT sekvence u bolesnika u odnosu s pokazateljima agresivnosti diferenciranog karcinoma štitnjače. Područje epigenetskih modifikacija u procesu nastanka bolesti je vrlo slabo istraženo te je analiza epigenetskih promjena jedan od bitnih prednosti predloženog projekta. Potvrdom korisnosti ovih biljega agresivnosti uvela bi se rutinska primjena određivanja navedenih biljega kod oboljelih od diferenciranih karcinoma štitnjače u kliničku praksu s ciljem rane selekcije bolesnika koji zahtijevaju daljnje liječenje, dijagnostiku i praćenje te u budućnosti eventualnu selekciju bolesnika za terapiju inhibitorima B-RAF-a. Uspješnom provedbom ovog projekta otvorio bi se novi smjer molekularne dijagnostike u Hrvatskoj za karcinome štitnjače te doprinijelo razvoju međunarodnih smjernica za selekciju ovih učestalih i potencijalno opasnih karcinoma. Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu kao Referentni centar za bolesti štitnjače Ministarstva zdravlja RH ovim nastoji otvoriti nove poglede na dugogodišnji zdravstveni problem te usmjeriti svoj znanstveni rad u trenutno najaktualnije područje dijagnostike i liječenja karcinoma štitnjače.

Akronim
ThyroGeneMark

Šifra projekta
IP-2019-04-1130

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
755.200,00 HRK

Trajanje projekta
2020-01-01 - 2023-12-31

Ustanova - uloga
KBC "Sestre Milosrdnice" - Nositelj (755.200,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Zvonko Kusić (MBZ: 119493, CROSBI: 11823) - nema - Voditelj projekta [2020-01-01 - 2023-12-31]