Simulator poremećaja u elektroenergetskom sustavu i kalibrator nesinusnih napona i struja

Opis projekta
Glavna smjernica razvoja prijenosnog i distribucijskog sustava u Republici Hrvatskoj ali i drugim zemljama, podrazumijeva implementaciju koncepta napredne mreže. Ključna karika u tom konceptu je predodžba električnih veličina sinkroniziranim fazorima. Uspostava satelitske mreže omogućila je sinkroniziranje mjernih uređaja, tzv. Phasor Measurement Unit (PMU). Mjerenje u ustaljenim stanjima i prijenos podataka prema upravljačkom centru dobro je definirano odgovarajućim IEEE i IEC normama. Zbog velikih nelinearnih trošila te sve veće penetracije obnovljivih izvora energije česta su odstupanja od stacionarnih stanja. U stanjima poremećaja, poglavito u brzim prijelaznim pojavama, mjerenje sinkrofazora nije precizno definirano normama pa je to aktualno područje znanstvenog istraživanja. Kako bi se različiti istraživani i implementirani algoritmi mogli testirati, neophodno je posjedovati odgovarajući uređaj za testiranje koji može generirati uobičajene poremećaje u elektroenergetskom sustavu. Glavni cilj ovog projekta je projektiranje i izrada prototipa simulatora poremećaja koji generira odgovarajuće napone i struje. Drugi cilj je projektiranje i izrada prototipa kalibratora nesinusnih trofaznih napona i struja, te izrada preciznih pretvornika struje i napona. Također će se istraživati i različite primjene podataka dobivenih sinkrofazorima. Glavne značajke predviđene metodologije su matematičko modeliranje spomenutih prototipova u Matlab i PLECS softveru. Istraženi algoritmi upravljanja zatim će se implementirati na FPGA hardverskoj platformi. Projektni tim čine znanstvenici s tri sveučilišta u Hrvatskoj Očekivani učinak istraživanja očituje se u doprinosu afirmaciji modernog načina nadzora i upravljanja elektroenergetskog sustava, baziranog na mjerenju sinkrofazora. Poseban doprinos očekuje se u razumijevanju i testiranju koncepta sinkroniziranih fazora u nestacionarnim uvjetima.

Akronim
SIMPES

Šifra projekta
IP-2019-04-7292

Poziv
2019-04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
819.116,25 HRK

Trajanje projekta
2020-02-01 - 2024-01-31

Ustanova - uloga
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split - Nositelj (819.116,25 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Goran Petrović (MBZ: 248882, CROSBI: 18365) - nema - Voditelj projekta [2020-02-01 - 2024-01-31]
Marin Despalatović (MBZ: 248733, CROSBI: 18322) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Elis Sutlović (MBZ: 122652, CROSBI: 27443) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Tonko Garma (MBZ: 325635, CROSBI: 30457) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Goran Majić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Antonijo Kunac (MBZ: 371965, CROSBI: 35234) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Marin Mandić (MBZ: 365415, CROSBI: 34479) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Roman Malarić (MBZ: 211254, CROSBI: 15774) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Marko Jurčević (MBZ: 267782, CROSBI: 22712) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Petar Mostarac (MBZ: 296683, CROSBI: 23826) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Hrvoje Hegeduš (MBZ: 280481, CROSBI: 26185) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Kruno Miličević (MBZ: 262795, CROSBI: 21995) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Dragan Vulin (MBZ: 324985, CROSBI: 30628) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]
Ivan Biondić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2020-02-01 - 2024-01-31]