Otpad i Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje mikroonečišćivala u vodama (OS-Mi)

Opis projekta
Projekt je usmjeren na razvoj tehničkog rješenja solarne fotokatalize, kao 4. stupnja pročišćavanja voda u cilju maksimalnog smanjenja rizika po okoliš. Intenzifikacija procesa solarne fotokatalize uključuje razvoj gotovih fotokatalitičkih oblika iz nanokompozita TiO2/CNT i primjenu aditivnih tehnologija. Na principima kružnog gospodarstva, razvit će se tehnologija proizvodnje CNT-a kao novog proizvoda iz otpada. Integralni pristup inženjerstvu okoliša zaokružuje rješavanje problematike mikroonečišćivala prisutnih u površinskim vodama i izlaznim tokovima s pročistača.

Akronim
OS-Mi

Šifra projekta
KK.01.1.1.04.0006

Poziv
KK.01.1.1.04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZO - Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Financijer
VLASTITA-SREDSTVA - Vlastita sredstva ustanove

Financijer
MRRFEU - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

Ukupan iznos financiranja projekta
8.481.497,95 HRK

Trajanje projekta
2019-12-20 - 2022-12-20

Ustanova - uloga
Geotehnički fakultet, Varaždin - Nositelj (4.611.427,23 HRK)
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Partner (945.912,00 HRK)
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Partner (355.000,00 HRK)
Metalurški fakultet, Sisak - Partner (144.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivana Grčić (MBZ: 292133, CROSBI: 21452) - Geotehnički fakultet, Varaždin - Voditelj projekta [2019-12-20 - 2022-12-20]
Domagoj Vrsaljko (MBZ: 245265, CROSBI: 29539) - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2019-12-20 - 2022-12-20]
Andreja Gajović (MBZ: 232882, CROSBI: 17236) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [2019-12-20 - 2022-12-20]
Ivan Brnardić (MBZ: 234421, CROSBI: 17312) - Metalurški fakultet, Sisak - Voditelj projekta na ustanovi [2019-12-20 - 2022-12-20]