Odrednice učinkovitosti terapije narušenih funkcija i izgleda orofacijalnog područja

Opis projekta
Djelotvornost i učinkovitost terapije nisu uvjetovane samo biološkim karakteristikama i modalitetom liječenja već nizom psiholoških karakteristika pacijenta te njegovim svakodnevnim funkcioniranjem i društvenim interakcijama. U središtu ovog projekta su poremećaji i stanja koji zahvaćaju kosti lica, čeljusni zglob, žvačne mišiće i zube, a uključuju muskuloskeletnu bol, poremećaje mandibularne dinamike, oforacijalnih funkcija, kraniofacijalne anomalije i malokluzije s narušenim izgledom lica i osmijeha. Etiologija im je multifaktorijalna, a čimbenicima koji doprinose nastanku smatraju se trauma, anatomski, patofiziološko / genetičko / psihosocijalni čimbenici, oralne parafunkcije te okluzalni čimbenici. Stanja su ponekad povezana te im je i liječenje povezano. Cilj ovog istraživanja je procijeniti ishode terapije narušenih orofacijalnih funkcija i dentofacijalne estetike te koje su odrednice učinkovitosti i djelotvornosti. Djelotvornost terapije procjenjivat će se randomiziranim kontroliranim pokusom u kontroliranim kliničkim uvjetima. Učinkovitost će se procjenjivati analizom rezultata terapije u stvarnom svijetu, tretiranjem u ambulantama izvan klinike od strane terapeuta koji nisu sveučilišni nastavnici. Osim kliničkih ishoda mjerit će se i samoreportirana kvaliteta života (simptomi, funkcija, psihološki i socijalni aspekti). U konceptu personalizirane medicine biomarkeri su zasigurno značajne odrednice učinkovitosti terapije. No više psiholoških čimbenika može modificirati percepciju zdravstvenog stanja i boli te utjecati na uspjeh liječenja. Također bi okolina (mediji i društvo) mogli utjecati na percepciju zdravstvenog stanja i izgleda. Ispitat će se u kojoj mjeri su odrednice uspjeha terapije pojačana percepcija i pažnja, kognitivna distorzija, slika tijela, samopoštovanje, samopouzdanje, perfekcionizam, anksioznost, depresija te zdravstvena kompetencija, odnosno stupanj u kojem se osoba osjeća sposobnom nositi sa svojim zdravstvenim ishodima.

Akronim
OUTFIO

Šifra projekta
UNIRI-biomed-18-22

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - University of Rijeka

Ukupan iznos financiranja projekta
34.000,00 HRK

Trajanje projekta
2018-11-01 - 2021-11-01

Ustanova - uloga
Fakultet dentalne medicine, Rijeka - Nositelj (34.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Stjepan Špalj (MBZ: 269751, CROSBI: 27970) - Fakultet dentalne medicine, Rijeka - Voditelj projekta [2018-11-01 - 2021-11-01]