Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama

Opis projekta
Kao i u većini zemalja Sredozemlja, i u Hrvatskoj se posljednjih 30-ak godina bilježe značajnije klimatske promjene, u vidu porasta srednje godišnje temperature zraka i velike varijabilnosti u mjerenoj ekstremnoj oborini, koje imaju velik utjecaj na vinogradarstvo. Svrha projekta je povećati prilagodljivost i smanjiti ranjivost hrvatskog vinogradarstva vezano uz utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju grožđa i vina kroz reviziju vinogradarskih zona Hrvatske. Projektom se želi pozitivno utjecati na: a) minimaliziranje šteta u vinogradarstvu uvjetovanih klimatskim promjenama i b) iskorištavanje potencijalno pozitivnih utjecaja klimatskih promjena. Projekt traje 36 mjeseci.

Akronim
CroViZone

Šifra projekta
KK.05.1.1.02.0032

Poziv
Shema za jačanje primjenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 EFRR - Europski fond za regionalni razvoj

Financijer
FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Financijer
MZOE - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ukupan iznos financiranja projekta
3.526.279,42 HRK

Trajanje projekta
01-05-2020 - 30-04-2023

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Partner (200.000,00 HRK) [01-05-2020 - 30-04-2023]
Ekonomski fakultet, Osijek - Nositelj (1,00 HRK) [01-05-2020 - 30-04-2023]
Agronomski fakultet, Zagreb - Partner (1,00 HRK) [01-05-2020 - 30-04-2023]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Maja Telišman Prtenjak (MBZ: 217231, CROSBI: 28302) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [01-05-2020 - 30-04-2023]