Onečišćivači u kopnenim vodama: prijenos u kopneni ekosustav i metabolički odgovor makroskopskih beskralješnjaka

Opis projekta
Posljednja znanstvena dostignuća prepoznaju sve veći utjecaj onečišćivača na vodna tijela Europe. Prisutnost onečišćivača kao što su farmaceutski aktivni spojevi (FAS) i endokrini disruptori (ED) u vodenom okolišu dobro je istražena, međutim informacije o njihovoj koncentraciji i učinku na vodene organizme još uvijek nedostaju. Razumijevanje učinaka FAS i ED na vodene organizme preduvjet je za temeljitu procjenu njihovog ekološkog rizika te oblikovanje politike zaštite okoliša. Sukladno tome, svrha ovog projekta je unapređenje znanja: I) o endogenom i egzogenom metaboličkom odgovoru odabranih vodenih beskralješnjaka na smjesu FAS i ED te II) o bioakumulaciji navedenih spojeva i njihovoj sudbini tijekom sprege vodenog i kopnenog hranidbenog lanca. Ciljevi projekta biti će ostvareni sinergijom terenskih istraživanja (in situ) i laboratorijskih (mesokozmos) pokusa. Posljednja dostignuća spektrometrije masa koristiti za proučavanje profila metabolita te identifikaciju i kvantifikaciju FAS i ED u tkivima organizama. Uspostavom suradnje sa svjetski poznatim znanstvenikom iz vodećeg europskog istraživačkog instituta (Katalonski institut za istraživanje voda) mobilizirat će se jedinstvena kombinacija znanja i ekspertize (ekologija, kemija okoliša i spektrometrija masa) neophodna za provođenje projektnih aktivnosti. Očekujemo da će razumijevanje metaboličkih profila vodenih kukaca izloženih FAS i ED kao i novostečena znanja o bioakumulaciji i prijenosu navedenih spojeva između ekosustava imati znatan utjecaj na područje istraživanja slatkih voda kao i izravnu primjenu u procjeni rizika na okoliš. Nadalje, projektne aktivnosti doprinijeti će razvoju Hrvatske istraživačke infrastrukture, prijenosu znanja i kompetencija te povećanju prijava hrvatskih projekta na natječaje Obzora 2020.

Šifra projekta
6/17

Poziv
Moja prva suradnja

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UKF - Jedinstvo uz pomoć znanja

Ukupan iznos financiranja projekta
360.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-10-16 - 2019-01-15

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (300.000,00 HRK)
Učiteljski fakultet, Zagreb - Partner
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Partner

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ana Previšić (MBZ: 262444, CROSBI: 26754) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-10-16 - 2019-01-15]
Marina Vilenica (MBZ: 324226, CROSBI: 29181) - Učiteljski fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-10-16 - 2019-01-15]
Marko Rožman (MBZ: 237562, CROSBI: 26828) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2017-01-16 - 2019-01-15]