Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost i funkcije slatkovodnih ekosustava

Opis projekta
Osnovni ciljevi ovog projekta je unaprijediti naše znanje o učincima višestrukih stresora na: I) bioraznolikost slatkovodnih ekosustava, te na II) funkcije slatkovodnih ekosustava i povezanost vodenih i kopnenih staništa. Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, provesti će se terenska istraživanja i laboratorijski (mesokozmos) pokusi. Predloženo istraživanje unaprijediti će razumijevanje odgovora pojedinih vrsta i populacija na stresore u okolišu primjenom najsuvremenijih alata, tj. metodom DNA barkodiranja. Ovakvim pristupom osigurati će se procjena evolucijske raznolikosti vrsta ili populacija indikatorskih makroskopskih beskralješnjaka u zajednicama pod utjecajem stresora. Nadalje, istraživati će se prijenos onečišćivača kroz hranidbene mreže, što će dati važan doprinos poznavanju uloge različitih predstavnika i trofičkih razina, te procesima prijenosa onečišćivača kroz hranidbene mreže koje povezuju vodene i kopnene ekosustave.

Akronim
MUSE

Šifra projekta
PZS-2019-02-9479

Poziv
2019-02

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 PZS - Program znanstvena suradnja

Ukupan iznos financiranja projekta
1.687.835,00 HRK

Trajanje projekta
2019-11-01 - 2023-05-31

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (1.687.835,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ana Previšić (MBZ: 262444, CROSBI: 26754) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2019-11-01 - 2023-05-31]
Andreja Brigić (MBZ: 266250, CROSBI: 21698) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2023-11-01 - 2023-05-31]
Zlatko Mihaljević (MBZ: 184552, CROSBI: 14439) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-11-01 - 2023-05-31]
Antun Alegro (MBZ: 226740, CROSBI: 25593) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-11-01 - 2023-05-31]
Marko Rožman (MBZ: 237562, CROSBI: 26828) - nema - Suradnik [2019-11-01 - 2023-05-31]