Velebit od vrha do dna - multidisciplinanro istraživanje seizmoloških značajki i tektonike područja Velebita

Opis projekta
Područje predloženih multidisciplinarnih istraživanja obuhvaća dio Vanjskih Dinarida u Hrvatskoj sa središtem na Velebit. Ovo područje pokazuje primjetno nižu seizmičnost od susjednih regija na SZ i JI. Zabilježeni potresi su plitki i slabi. Prividna niska razina seizmičke aktivnosti ovdje nije lako objašnjiva predloženim tektonskim modelima obalno-jadranskog područja, prema kojima se ne očekuje da ovo mirno područje uopće postoji! Predlažemo da se poduzme seizmološko i tektonsko istraživanje koje uključuje postavljanje guste seizmografske mreže čiji bi podaci trebali omogućiti točnu lokaciju i izračunavanje FPS-a za slabe događaje, analize funkcije prijemnika, tomografiju ambijentalne buke, ispitivanje slabljenja i anizotropije itd. Zajedno s tektonskim istraživanjem koje će omogućiti izgradnju geoloških presjeka i rekonstrukciju tektonske evolucije i polja pale-stresa nadamo se da ćemo se približiti odgovoru na sljedeća pitanja: - Je li jaz male seizmičnosti koji uočavamo na planini Velebita seizmički mir, ili je to obilježje vezano za seizmotektoniku? Je li potresna opasnost podcijenjena? - Postoji li potisak Velebita, koji se smatra glavnim seizmogenim rasjedom, ili ne? Ako da, gdje se nalazi, koja je njegova geometrija i kinematika i je li još uvijek aktivan i potencijalni seizmogeni izvor? - Koji su izvori seizmogenih rasjeda na planini Velebita? - Možemo li povezati prividni seizmički jaz s dubokim strukturama, tj. s nedostajućom podvodnom pločom ispod ovog područja, ili je to povezano s drugom kinematičkom poviješću ovog područja? - Kakvu ulogu igraju litosferski procesi na području Velebita u razvoju Dinarida? - Možemo li poboljšati svoje znanje o Moho-topografiji? - Što nam prostorna raspodjela brzine grupe površinskih valova govori o strukturi brzine?

Akronim
VELEBIT

Šifra projekta
IP-2014-09-9666

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
996.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-06-01 - 2019-05-31

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (996.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Marijan Herak (MBZ: 113753, CROSBI: 11657) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2015-06-01 - 2019-05-31]
Davorka Herak (MBZ: 81783, CROSBI: 20347) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Snježana Markušić (MBZ: 164886, CROSBI: 13532) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Josip Stipčević (MBZ: 297344, CROSBI: 27268) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Iva Dasović (MBZ: 319192, CROSBI: 26029) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Ivo Allegretti (MBZ: 106520, CROSBI: 11374) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Ivica Sović (MBZ: 121392, CROSBI: 27069) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Ines Ivančić (MBZ: 121344, CROSBI: 11846) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Snježan Prevolnik (MBZ: , CROSBI: ) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Krešimir Kuk (MBZ: , CROSBI: ) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Tomislav Fiket (MBZ: , CROSBI: ) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]
Marija Mustać (MBZ: 369752, CROSBI: 34991) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2015-06-01 - 2019-05-31]