ZCI za personaliziranu brigu o zdravlju

Opis projekta
Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju je interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Zamišljen je kao efikasan način prijenosa znanja i kompetencija stečenih u biotehničkim znanostima na temeljna i primijenjena biomedicinska istraživanja u kojem su istraživačke grupe komplementarne. Jedan od primjera sinergističke aktivnosti između znanstvenih jedinica ovog ZCI je mogućnost analize glikanskih biomarkera u evaluaciji učinaka primjene funkcionalne hrane kod zdravih ispitanika i bolesnika, Kako je riječ o inovativnom i originalnom pristupu hrani, radom ovog centra povećat će se međunarodna znanstvena te gospodarska konkurentnost naše regije, a time i cijele Hrvatske.

Akronim
ZCIPersonHealth

Šifra projekta
KK.01.1.1.01.0010

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 KF - Kohezijski fond

Ukupan iznos financiranja projekta
37.042.770,02 HRK

Trajanje projekta
2017-10-05 - 2022-10-05

Ustanova - uloga
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Nositelj (37.042.770,02 HRK)
Sveučilište u Osijeku - Odjel za kemiju - Partner (4.195.176,57 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Aleksandar Secenji (MBZ: 346111, CROSBI: 32550) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za kemiju - Voditelj projekta na ustanovi [2017-10-05 - 2022-10-05]
Olivera Galović (MBZ: 309641, CROSBI: 24426) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za kemiju - Suradnik [2017-10-05 - 2022-10-05]
Mirela Samardžić (MBZ: 297004, CROSBI: 26867) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za kemiju - Suradnik [2017-10-05 - 2022-10-05]
Mateja Budetić (MBZ: 367320, CROSBI: 35070) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za kemiju - Suradnik [2017-10-05 - 2022-10-05]
Martina Medvidović-Kosanović (MBZ: 231552, CROSBI: 23069) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za kemiju - Suradnik [2017-10-05 - 2022-10-05]
Marija Jozanović (MBZ: 328844, CROSBI: 30760) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za kemiju - Suradnik [2017-10-05 - 2022-10-05]