Potencijal rizosfernog mikrobioma u prilagodbi poljoprivrede klimatskim promjenama

Opis projekta
Klimatske promjene danas predstavljaju jedan od najvećih izazova za održivost poljoprivrede i sigurnost hrane. U „Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske (RH) prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime“, navedeno je da će u RH upravo poljoprivredni sektor pretrpjeti najveće štete od posljedica klimatskih promjena. Noseći se s izazovom neizvjesne budućnosti Svjetska organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) pokrenula je inicijativu „Klimatski pametna poljoprivreda“ s ciljem razvoja strategija i mjera u svrhu osiguranja održive poljoprivrede u područjima pogođenim klimatskim promjenama. Uklapajući se u inicijativu FAO-a, ovdje predloženi projekt ima za cilj proučiti posljedice najavljenih (i već vidljivo prisutnih) ekstremnih vremenskih događaja na interakciju između mikroorganizama u tlu koji nastanjuju područje korijena (rizosferni mikrobiom) i same biljke. Navedena interakcija čini osnovu uspješnosti poljoprivrede, određujući rast i razvoj biljke, produktivnost i plodnost tla. Iako postoje istraživanja kojima se procjenjuje utjecaj varijabilnosti klime na prinos pojedinih poljoprivrednih kultura te prilagodljivost sorti dobrih morfoloških, gospodarskih i kakovosnih osobina znanstvena istraživanja koja se tiču utjeca ekstremnih događaja na mikrobne zajednice u tlu, kao nosioce svih biokemijskih procesa nužnih za sveobuhvatno funkcioniranje ekosustava tla, još uvijek su rijetka. Kako bi se istražila ova kompleksna tema projekt objedinjuje istraživače iz područja okolišne mikrobiologije, mikrobne ekologije, molekularne biologije, biotehnologije, biljne fiziologije, analitičke kemije i agronomije, a uključuje znanstvenike s Instituta Ruđer Bošković te znanstvenike sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Proučavanje odgovora mikrobne zajednice i biljke na ekstremne vremenske uvjete te promjena u njihovim interakcijama nužna je kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena na poljoprivredu, smanjio stupanj neizvjesnosti vezan uz učinke klimatskih promjena te osiguralo jačanje njihove otpornosti i sposobnosti oporavka od tih utjecaja.

Akronim
PERSPIRE

Šifra projekta
KK.05.1.1.02.0001

Poziv
KK.05.1.1.02

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 EFRR - Europski fond za regionalni razvoj

Financijer
FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Financijer
MZOE - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ukupan iznos financiranja projekta
3.512.578,68 HRK

Trajanje projekta
04-05-2020 - 04-05-2023

Ustanova - uloga
Sveučilište u Osijeku - Odjel za biologiju - Partner (182.000,00 HRK) [05-04-2020 - 05-04-2023]
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (3.336.169,67 HRK) [04-05-2020 - 04-05-2023]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Goran Palijan (MBZ: 254752, CROSBI: 21561) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za biologiju - Voditelj projekta na ustanovi [05-04-2020 - 05-04-2023]
Ines Sviličić Petrić (MBZ: 255876, CROSBI: 21198) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [04-05-2020 - 04-05-2023]
Nikolina Udiković Kolić (MBZ: 245445, CROSBI: 22187) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [04-05-2020 - 04-05-2023]
Lidija Brkljačić (MBZ: 385002, CROSBI: 37006) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [04-05-2020 - 04-05-2023]
Armin Mešić (MBZ: 235751, CROSBI: 17457) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [04-05-2020 - 04-05-2023]
Dunja Šamec (MBZ: 312892, CROSBI: 27505) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [04-05-2020 - 04-05-2023]