Odgovor ozime pšenice na biotičke i abiotičke stresove izazvane klimatskim promjenama

Opis projekta
Zbog nepovoljnih klimatskih promjena ugrožen je sektor poljoprivrede koji je ključan za razvoj gospodarstva. Produktivnost proizvodnje usjeva relativno je niska, a urodi osnovnih poljoprivrednih kultura ispod su europskih razina. Sve češće suše koje u prosjeku dolaze svakih tri do pet godina, rezultiraju značajnim štetama u proizvodnji pšenice što, ovisno o njihovom intenzitetu i trajanju, može smanjiti urod usjeva za 20-70%. Zbog teških klimatskih uvjeta ili nepovoljnih svojstava tla u nekim dijelovima Hrvatske, poljoprivredni proizvođači smanjili su svoju oljoprivrednu djelatnost ili su je čak u cijelosti napustili. Istovremeno okolišni uvjeti doprinose stvaranju bolesti koje se mogu proširiti i uzrokovati epidemije na usjevima pšenice što rezultira smanjenjem prinosa i kvalitete pšenice. Kad dođe do zaraze zbog kompleksne prirode interakcija domaćin/patogen/okolina, teško ju je nadalje kontrolirati. Bolesti poput Fuzarijske paleži klasa mogu smanjiti urode i do 80%. Nedavna pojavnost žute hrđe na području RH, i šire, dodatni je razlog za zabrinutost. Intelektualno vlasništvo nad domaćim sjemenom ima stratešku važnost za poljoprivredu i prehrambeno-prerađivačku industriju, posebno kroz razvoj novih sorti tolerantnih prema okolišnim stresovima uzrokovanim klimatskim promjenama, čemu je ovaj projekt i usmjeren. Neophodno je za istaknuti da je projekt usklađen sa Strategijom Europa 2020, njenim prioritetom „pametan rast“ i predvodničkom inicijativom „Unija inovacija“ kojoj je cilj usmjeriti fokus politike istraživanja i razvoja te inovacija na izazove s kojima se naše društvo susreće kao što su klimatske promjene. Sve istraživačke aktivnosti kao što su postavljanje pokusa u stakleniku i polju, odabir materijala, mjerenje agronomskih svojstava i karakteristika kvalitete, učinkovitosti fotosinteze, fiziološkog odgovora u pogledu antioksidativnog i hormonskog sustava, ili ekspresiji gena na molekularnoj razini i sl. pratit će istraživački tim kojeg čine stručnjaci voditelja i partnera.

Šifra projekta
KK.01.1.1.04.0067

Poziv
KK.01.1.1.04

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 EFRR - Europski fond za regionalni razvoj

Ukupan iznos financiranja projekta
5.879.204,78 HRK

Trajanje projekta
20-12-2019 - 20-12-2022

Ustanova - uloga
Sveučilište u Osijeku - Odjel za biologiju - Partner [20-12-2019 - 20-12-2022]
Poljoprivredni institut Osijek - Nositelj [20-12-2019 - 20-12-2022]
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Partner [20-12-2019 - 20-12-2022]
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Partner [20-12-2019 - 20-12-2022]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Zorana Katanić (MBZ: 311191, CROSBI: 24513) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za biologiju - Suradnik [20-12-2019 - 20-12-2022]
Rosemary Vuković (MBZ: 295162, CROSBI: 29754) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za biologiju - Voditelj projekta na ustanovi [20-12-2019 - 20-12-2022]
Ivna Štolfa Čamagajevac (MBZ: 276034, CROSBI: 23506) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za biologiju - Suradnik [20-12-2019 - 20-12-2022]
Ana Vuković (MBZ: 358331, CROSBI: 33802) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za biologiju - Suradnik [20-12-2019 - 20-12-2022]
Branka Salopek-Sondi (MBZ: 200002, CROSBI: 26866) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta na ustanovi [20-12-2019 - 20-12-2022]
Valentina Španić (MBZ: 286215, CROSBI: 27976) - Poljoprivredni institut Osijek - Voditelj projekta [20-12-2019 - 20-12-2022]
Jurislav Babić (MBZ: 251532, CROSBI: 18456) - Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Voditelj projekta na ustanovi [20-12-2019 - 20-12-2022]
Georg Drezner (MBZ: 111185, CROSBI: 11527) - Poljoprivredni institut Osijek - Suradnik [20-12-2019 - 20-12-2022]
Zvonimir Zdunić (MBZ: 220445, CROSBI: 29946) - Poljoprivredni institut Osijek - Suradnik [20-12-2019 - 20-12-2022]
Katarina Šunić (MBZ: , CROSBI: ) - Poljoprivredni institut Osijek - Suradnik [20-03-2021 - 20-12-2022]
Tihomir Kovač (MBZ: 336843, CROSBI: 31645) - Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Suradnik [20-12-2019 - 20-12-2022]
Ante Lončarić (MBZ: 327514, CROSBI: 30510) - Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Suradnik [20-12-2019 - 20-12-2022]