Razvoj inteligentnog ekspertnog sustava za online diagnostiku raka mokračnog mjehura

Opis projekta
U prošlom desetljeću algoritmi umjetne inteligencije (UI) se sve više primjenjuju u području medicine kao alat za obradu i klasifikaciju velike baze podataka. Umjetne neuronske mreže (NN) koriste se u dijagnostičkoj medicini, radiologiji i obradi signala iz medicinske opreme. Ovdje je potrebno napomenuti kako prethodno spomenuta dijagnostička medicina koja s korištenjem UI omogućava analizu izlaznih signala iz medicinske opreme. Razvoj računalnih modela baziran je na UI te sa implementacijom na superračunalnim sustavima se sve više koristi u principima personalizirane medicine. Na temelju prethodno navedenih cilj ove potpore je izvršiti istraživanja koje je moguće raščlaniti na segmente, a oni su: · Razvoj baze podataka koji će se koristiti kao podaci za treniranje različitih algoritama umjetne inteligencije · Istražiti mogućnost primjene algoritama za detekciju kontura slike s ciljem poboljšanja točnosti algoritama umjetne inteligencije i strojnog učenja · Istražiti mogućnost primjene različitih algoritama umjetne inteligencije na detekciju karcinoma mokraćnog mjehura · Na temelju rezultata prethodnog istraživanja odabrati 2 ili više algoritma koji će se koristit za razvoj sustava za detekciju karcinoma mokraćnog mjehura · Implementacija na HPC sustavima za rješenje BigData problema Istraživanje će biti podijeljeno u više faza i to: · Osiguravanje velike baze podataka za izradu računalnog modela · Razvoj i odabir algoritma zasnovanog na primjeni različitih algoritama umjetne inteligencije i strojnog učenja za detekciju medicinskih ulaznih parametara · Razvoj i implementacija online ekspertnog sustava na superračunalnoj infrastrukturi Istraživanje u ovoj potpori je u skladu sa S3 EU i HR strategijom i to sa strateškim ciljevima i sa prvim tematskim prioritetnih područjem (jedno pod područjem), te Horizontalnim temama (KET i ICT).

Šifra projekta
uniri-tehnic-18-275-1447

Poziv
UNIRI potpore

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
NadSve - Nadređeno sveučilište

Detalji financiranja
 Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Rijeci

Ukupan iznos financiranja projekta
150.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-01-2020 - 01-01-2022

Ustanova - uloga
Tehnički fakultet, Rijeka - Nositelj (150.000,00 HRK) [01-01-2020 - 01-01-2022]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Zlatan Car (MBZ: 259465, CROSBI: 21372) - Tehnički fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [01-01-2020 - 01-01-2022]