Centar kompetencija za pametne gradove

Opis projekta
Centar kompetencija za pametne gradove je trogodišnji projekt od nacionalnog značaja, a ujedno i najveći razvojni projekt u Hrvatskoj u području informacijsko komunikacijskih rješenja usmjerenih na poboljšanje kvalitete života građana. Projekt podrazumijeva sustavni i inovativni pristup razvoju grada, upravljanju njegovim resursima, procesima i uslugama uz pomoć novih tehnologija. Time se podiže kvaliteta života građana i posjetitelja, a omogućuje i pametno donošenje odluka i upravljanje te pojačana efikasnost u smislu planiranja i ostvarivanja ušteda. Izbjeći će se i nepotrebno rasipanje javnih sredstava ali i neadekvatna kvaliteta javnih dobara i usluga. Osim što optimalno koristi resurse, pametan grad istodobno ohrabruje građane, zajednice, znanstveno-istraživačke institucije i poduzetnike na korištenje prikupljenih podataka čime se pojačava mogućnost participacije u detektiranju problema i pronalaženju rješenja. Pametan grad je i fleksibilan, otvoren, pristupačan i fokusiran na građane, a dugoročno privlači investicije, potiče poduzetništvo, povećava produktivnost i demokratičnost… Centar kompetencija za pametne gradove (CEKOM) podrazumijeva partnerstvo u inovacijskom klasteru koji povezuje gospodarske subjekte i istraživačke institucije na projektima istraživanja i razvoja u pametnim gradovima. Cilj je rješavanje izazova s kojima se gradovi nose, poput prometa, energetike, ekologije, infrastrukture, upravljanja resursima… U inovacijskom klasteru koji bi od Rijeke trebao stvoriti najpametniji grad u Hrvatskoj okupljeno je 20 partnera.

Akronim
CEKOM

Šifra projekta
KK.01.2.2.03.0004

Poziv
KK.01.2.2.03

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Izravno dodijeljena bespovratna sredstva

Financijer
EK - Europska komisija

Detalji financiranja
 EFRR - Europski fond za regionalni razvoj

Ukupan iznos financiranja projekta
149.631.384,15 HRK

Trajanje projekta
01-03-2020 - 01-03-2023

Ustanova - uloga
Sveučilište u Rijeci - Partner (2.993.860,35 HRK) [01-03-2020 - 01-03-2023]
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija - Partner (2.587.874,07 HRK) [01-03-2020 - 01-03-2023]
Pomorski fakultet, Rijeka - Partner (1.996.141,77 HRK) [01-03-2020 - 01-03-2023]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Zlatan Car (MBZ: 259465, CROSBI: 21372) - Sveučilište u Rijeci - Voditelj projekta na ustanovi [01-03-2020 - 01-03-2023]
Patrizia Poščić (MBZ: 218232, CROSBI: 16312) - Sveučilište u Rijeci - Suradnik [01-03-2020 - 01-03-2023]
Božidar Kovačić (MBZ: 214733, CROSBI: 16026) - Sveučilište u Rijeci - Suradnik [01-03-2020 - 01-03-2023]
Vanja Slavuj (MBZ: 331272, CROSBI: 30919) - Sveučilište u Rijeci - Suradnik [01-03-2020 - 01-03-2023]
Danijela Jakšić (MBZ: 331294, CROSBI: 33542) - Sveučilište u Rijeci - Suradnik [01-03-2020 - 01-03-2023]
Nataša Slavić (MBZ: 310906, CROSBI: 34995) - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija - Voditelj projekta na ustanovi [01-03-2020 - 01-03-2023]
Siniša Vilke (MBZ: 313426, CROSBI: 29189) - Pomorski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta na ustanovi [01-03-2020 - 01-03-2023]
Jasmin Ćelić (MBZ: 334025, CROSBI: 31100) - Pomorski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-03-2020 - 01-03-2023]
Borna Debelić (MBZ: 313516, CROSBI: 26031) - Pomorski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-03-2020 - 01-03-2023]
Biserka Draščić Ban (MBZ: 262163, CROSBI: 21768) - Pomorski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-03-2020 - 01-03-2023]
Neven Grubišić (MBZ: 311435, CROSBI: 24449) - Pomorski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-03-2020 - 01-03-2023]
Svjetlana Hess (MBZ: 245991, CROSBI: 21828) - Pomorski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-03-2020 - 01-03-2023]
Ines Ostović (MBZ: , CROSBI: ) - Pomorski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-03-2020 - 01-03-2023]
Frane Tadić (MBZ: , CROSBI: ) - Pomorski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-03-2020 - 01-03-2023]